Hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

14:22:00 | 22/11/2022

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1119/QĐ-TTg chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc có quy mô sử dụng đất: 206,5603 ha. Tổng vốn đầu tư: 2.238,118 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 335,718 tỷ đồng, vốn huy động: 1.902,4 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty TTHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc. 

Phó Thủ tướng lưu ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan; Cần bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; Chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát hiện trạng đất trang trại trong khu vực thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi hộ gia đình, cá nhân đang được giao đất theo quy định tại điều 142 Luật Đất đai; rà soát phạm vi cung cấp nước của phần diện tích đất có giếng khoan nước ngầm để xây dựng phương án di dời hoặc giữ nguyên hiện trạng phù hợp với quy định của pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật có liên quan, không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của các bên liên quan.

Đối với nhà đầu tư cần thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)