Triển khai thuế điện tử đạt nhiều kết quả nổi bật

09:36:31 | 29/11/2022

Thống kê từ Tổng cục thuế cho biết  hệ thống khai thuế điện tử tiếp tục được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc với 99,4% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022 là 15.150.722 hồ sơ.

Với dịch vụ nộp thuế điện tử , phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 15/10/2022, 98,6% DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt tỷ lệ 98,1%. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.963.603 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 648.868 tỷ đồng và 48.707.107 USD.

 Đến nay, Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 15 Ngân hàng (tăng 06 ngân hàng so với thời điểm mới triển khai) và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Kết quả triển khai đến ngày 31/10/2022 đã có 223.306 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng; đã có 102.639 giao dịch với tổng số tiền trên 375 tỷ đồng.

Từ ngày 01/7/2022, Tổng cục Thuế chính thức áp dụng triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, toàn bộ các tổ chức, DN có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Tính đến ngày 31/10/2022, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 1,8 tỷ hóa đơn (trong đó có hơn 508 triệu hóa đơn có mã và hơn 1.342 triệu hóa đơn không mã). Tổ chức triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”: Ngày 07/10/2022, Tổng cục đã hoàn thành triển khai chương trình tới 63/63 Cục Thuế trên toàn quốc. Kết quả đến nay, đã có 53/63 Cục Thuế đăng ký kế hoạch tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn và đã có 46/63 Cục Thuế đã tổ chức thành công Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn.

Đây là nội dung hết sức quan trọng, góp phần hết sức quan trọng trong việc thay đổi thói quen, hình thành thói quen mua hàng hóa dịch vụ phải lấy hóa đơn.

Sau hơn 7 tháng triển khai và chính thức đi vào vận hành (từ 21/3/2022), đã có 37 Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền 3.177 tỷ đồng (trong đó: nộp qua cổng là gần 1.900 tỷ đồng; gần 1.300 tỷ còn lại là qua hình thức khấu trừ nộp thay). Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế lớn như: Meta (Facebook), Google, Microsoft, Tiktok, Netflix, Apple...

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)