Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ

14:11:22 | 14/12/2022

Từ năm 1995, sau khi Việt Nam và Hàn Quốc ký kết Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ cấp chính phủ, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này đã có những bước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học và đang nghiên cứu về nhiều dự án công cộng.


Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 30/9/2021

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang góp phần đáng kể vào việc tăng cường tiềm lực, nâng cao trình độ nghiên cứu, đặc biệt là góp phần giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ của Việt Nam đã từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường,…

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc: Biểu tượng của hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước

Với mục tiêu thành lập một viện khoa học và công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 3/2012, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam triển khai thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) theo mô hình Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Năm 2015, VKIST được thành lập theo Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ và là một trong những dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Năm 2017, VKIST chính thức đi vào hoạt động. VKIST có chức năng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực định hướng công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp; cung cấp dịch vụ kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực công nghệ, kỹ thuật trình độ cao cho các doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. VKIST có nhiệm vụ nghiên cứu vào phát triển các lĩnh vực, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử, vật liệu, công nghệ thực phẩm và môi trường,… Dưới sự dẫn dắt và điều hành của Viện trưởng Kum Dong-wha, VKIST đã ký nhiều Bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác phát triển công nghệ, đào tạo và thương mại hóa, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Bên cạnh việc ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác, VKIST còn có nhiều hoạt động trao đổi với các viện, trường ở trong nước để chuẩn bị cho một mạng lưới đổi mới sáng tạo mở cho hoạt động nghiên cứu.

Theo đánh giá, các hoạt động nghiên cứu của VKIST là cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm với nhu cầu công nghệ và các giải pháp thực tế cho doanh nghiệp. Mô hình VKIST được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề cho các tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam học hỏi và đổi mới, từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự chuyển mình của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trên con đường xây dựng và phát triển một viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực định hướng công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp; cung cấp dịch vụ kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực công nghệ, kỹ thuật trình độ cao cho các doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, VKIST sẽ đẩy mạnh phát triển theo định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động, tiên phong trong đổi mới nghiên cứu ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập. Việc mở rộng Giai đoạn 2 của dự án VKIST có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển cơ quan này trở thành một viện nghiên cứu hiện đại hàng đầu khu vực theo mô hình mới tại Việt Nam.

Khoa học và công nghệ: Trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Với mong muốn đưa khoa học và công nghệ giữ vị trí then chốt và có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế, Việt Nam luôn đánh giá cao và coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Cùng với những bước tiến trong quan hệ ngoại giao, kinh tế, hai bên cũng đã xác định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Kể từ sau khi Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ được ký kết vào năm 1995, đến nay, hai bên đã tổ chức được nhiều Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và công nghệ (JCM), trong đó có các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung theo Nghị định thư giữa các viện nghiên cứu, trường đại học hai nước và hoạt động trao đổi học thuật, xây dựng năng lực và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Hai bên đã ký kết nhiều Bản ghi nhớ hợp tác ở cấp bộ cũng như cấp cơ sở.

Phía Hàn Quốc đã cử nhiều chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học và công nghệ cho phía Việt Nam thông qua nhiều chương trình hợp tác khác nhau qua các lĩnh vực: Công nghệ cao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, thông tin và thống kê khoa học, công nghệ, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác khoa học và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.


Các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc luôn nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo doanh nghiệp hai nước

Hai bên cũng xác định tăng cường chia sẻ, hợp tác những chính sách có liên quan để nhanh chóng đưa tri thức, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển kinh tế xã hội; hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là dự án VKIST - biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước; mở rộng hợp tác song phương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bắt kịp với sự phát triển kinh tế của hai nước và xu thế phát triển thế giới hiện nay.

Đặc biệt, hai bên ưu tiên hợp tác về công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thông tin và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, cùng hợp tác chia sẻ thông tin về xây dựng cơ chế chính sách trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai chương trình hợp tác khoa học và công nghệ quốc gia quy mô lớn, xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ theo mô hình của Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc đều xác định khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng, là nền tảng, động lực đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy hai bên đều mong muốn sự hợp tác về khoa học và công nghệ ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian tới đây. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

Nguồn: Vietnam Business Forum