Quyết tâm duy trì thứ hạng PCI cao

09:59:46 | 22/12/2022

Với nỗ lực, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc đã vươn lên vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành, tăng 22 bậc so với năm 2020. Năm 2022, tỉnh tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm, cải thiện những chỉ số thành phần giảm điểm, có thứ hạng thấp; phấn đấu duy trì thứ hạng cao PCI.


Cải cách hành chính, chìa khóa để thu hút đầu tư

Quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là đề ra các mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ. Trong đó tập trung 06 nội dung là: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận "một cửa" các cấp huyện, xã; yêu cầu cán bộ, công chức phải xin lỗi người dân khi chậm trễ trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm giải quyết TTHC bảo đảm tích hợp, liên thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia; bảo đảm tính đồng bộ việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trong tình hình mới. Các cơ quan, ban, ngành công khai, minh bạch các TTHC; thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố thủ tục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; thực hiện cắt giảm, rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết 825 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc; giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Trung ương từ 15 ngày xuống còn 11 ngày; thời gian thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 40 ngày xuống 36 ngày,... 

Đồng thời, lãnh đạo các ban, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc quy trình xử lý hồ sơ giải quyết hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến, nhất là đối với các TTHC mức độ 3,4;... Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng phần mềm zalo trong tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa hành chính công và phần mềm chuyển phát nhanh; cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng hình thức quét mã QR; thực hiện số hóa, liên thông hồ sơ điện tử các TTHC lĩnh vực đất đai giữa cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; cung cấp hệ thống chatbot trả lời tự động các ý kiến, kiến nghị của người dân,…

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, những năm qua, Vĩnh Phúc luôn nằm trong top 15 cả nước về cải cách hành chính (Par Index). Năm 2018, kết quả Par Index của tỉnh đứng thứ 14/63 tỉnh, thành; năm 2019 xếp vị trí thứ 10; năm 2020 xếp thứ 15 và năm 2021 vươn lên xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2021, Vĩnh Phúc vẫn có một số chỉ số tụt hạng như: Tính minh bạch đạt 5,63 điểm; đào tạo lao động đạt 6,81 điểm; gia nhập thị trường đạt 7,02 điểm,...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm thu hút được khoảng 400-500 triệu USD vốn đầu tư từ các dự án FDI, từ 5.000 - 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án DDI và nằm trong top 15 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Để đạt được các mục tiêu này, nhất là thu hút được các dự án đầu tư lớn, dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dự án có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng thứ hạng, tăng điểm của cả 10 chỉ số thành phần trong PCI.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)