Hà Nội có 4 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

11:36:34 | 4/2/2023

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến tháng 2/2023, Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 huyện đủ điều kiện về đích huyện nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, 15/18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới gồm các địa phương: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây.

Đối với 3 huyện còn lại, trong đó, với huyện Ứng Hòa, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm tra huyện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Các sở, ngành đã có báo cáo thẩm tra đối với huyện Ứng Hòa đủ điều kiện báo cáo UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa theo quy định trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương.

Tại huyện Mỹ Đức, hiện đã cơ bản đủ điều kiện theo quy định, hiện nay huyện Mỹ Đức đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để trình UBND thành phố Hà Nội theo quy định.

Đối với huyện Ba Vì, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm tra huyện Ba Vì đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các sở, ngành có báo cáo thẩm tra đối với huyện Ba Vì và đề nghị MTTQ tiến hành lấy ý kiến của người dân đề nghị công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo quy định.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, qua kết quả thẩm định xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, Thành phố đã có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đề nghị của các huyện, thị xã đến nay Văn phòng đã tổ chức Đoàn thẩm định được 40 xã đủ điều kiện trình Hội đồng Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Ngoài ra, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm định 12 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kết quả 12 xã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận. Đối với 3 xã của các huyện: Đan Phượng, Thường Tín, Thạch Thất đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố sẽ tiến hành thẩm định trong quý I năm 2023. Dự kiến, sẽ có tất cả 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, đạt chỉ tiêu được giao.

Minh Ngọc (Vietnam Business Forum)