Khảo sát nhu cầu hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

15:26:49 | 6/2/2023

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam. Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, Trung tâm thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mong muốn tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trung tâm. 

Nội dung khảo sát nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các nhu cầu hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn và kết nối các nguồn lực hỗ trợ khác. Những thông tin tổng hợp qua bảng khảo sát sẽ là đầu vào giúp Trung tâm xây dựng các cơ chế ưu đãi, đề xuất một số chính sách thu hút vốn đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ tại Cổng dịch vụ một cửa của Trung tâm.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ đồng thời được tham gia hệ sinh thái kết nối của Trung tâm, trong đó ưu tiên tiếp cận Quỹ đầu tư trong và ngoài nước; các Tập đoàn; Viện; Trường Đại học; các Tổ chức Quốc tế và Ươm tạo doanh nghiệp, Mạng lưới chuyên gia trí thức của Việt Nam tại các quốc gia phát triển trên thế giới,...Các DN tham gia khảo sát tại: https://www.surveymonkey.com/r/QBTQ93M .Thời gian hoàn thiện khảo sát trước ngày 15/02/2023. Thông tin liên hệ: info@nic.gov.vn.

Anh Mai (Vietnam Business Forum)