Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến ngày 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD (bằng 61,2% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, số dự án đầu tư mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn trong quý 1 vẫn tăng so với cùng kỳ với 522 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ USD (tăng 62,1% về số lượng dự án và giảm 5,9% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái). Ngoài ra, có 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn tăng thêm đạt hơn 1,2 tỷ USD (tăng 2,6% về số lượt dự án và giảm 70,3% về số vốn so với cùng kỳ).


Thiếu vắng các dự án lớn, vốn đăng ký FDI quý 1 năm nay giảm mạnh (ảnh minh hoạ)

Về vốn đầu tư điều chỉnh quý 1 giảm so với cùng kỳ do có ít các lượt dự án điều chỉnh vốn trên 50 triệu USD và chỉ chiếm 37,8% tổng vốn điều chỉnh.

Không chỉ giảm vốn dự án FDI đăng ký mà vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoài, đạt 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, so với tháng 1 và tháng 2 năm 2023, mức giảm này đã được cải thiện hơn.

Đánh giá về hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong quý 1, vốn đầu tư mới không còn duy trì được mức tăng mạnh song số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và so với 2 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, cơ cấu vốn theo cách thức đầu tư vốn có sự thay đổi.

Trong quý đầu năm, tỷ trọng vốn đầu tư mới trong tổng vốn đăng ký tăng lên (chiếm hơn 55,5% so với 36% cùng kỳ năm 2022), trong khi tỷ trọng vốn đầu tư điều chỉnh giảm đi (chiếm 22,2% so với 45,6% trong cùng kỳ). Tỷ trọng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 18,3% trong quý 1 năm 2022 lên 22,3% trong quý 1 năm 2023. 


Vốn đầu tư FDI vẫn đang "dổ" vào ngành chế biến chế tạo

Các dự án đầu tư mới tập trung vào các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Đồng Nai, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng… Đây là các địa phương thu hút tốt các dự án FDI trong thời gian qua nhờ có nhiều lợi thế từ cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ USD (chiếm 73% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tiếp đến vẫn là các ngành kinh doanh bất động sản; bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi.

Singapore tiếp tục là quốc gia dẫn đầu đầu tư FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 1,69 tỷ USD, chiếm gần 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 15,5%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,9%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 28,4%). 

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp