Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội: Giữ vững vị thế

12:41:51 | 5/3/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội được sự đồng lòng của các cấp chính quyền, ban, ngành và người dân đã thu được nhiều kết quả nổi bật cũng như thay đổi diện mạo vùng nông thôn Thủ đô, cuộc sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên, làm sao để xây dựng NTM ngày càng hiệu quả, thực chất và bền vững luôn là nỗi trăn trở của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP Hà Nội.

Đồng lòng

Theo  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội: với số lượng khoảng hơn 4,2 triệu người, diện tích gần 200.000ha (chiếm gần 60% diện tích tự nhiên), nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghị quyết trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04. Chương trình được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân.

Đến nay, nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình 04 đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của thành phố với 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp huyện, có 15/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 huyện có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân có những bước tiến vượt bậc, vững chắc.

Phát huy những kết quả đạt được, với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án nông nghiệp đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội: Đến nay, thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. Toàn thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt đến nay, Hà Nội có 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đây là một thành quả lớn, một minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong thời gian qua đối với công tác xây dựng NTM. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2021 đến quý III-2022 là 40.650,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 20.416 tỷ đồng (chiếm 50,22%). Điểm đặc biệt trong xây dựng NTM của TP Hà Nội chính là sự tham gia chung tay của các quận hỗ trợ các huyện, thị xã xây dựng NTM với tổng kinh phí 414,7 tỷ đồng.

Nói về kết quả xây dựng NTM của Hà Nội thời gian qua, ông Nguyễn Văn Chí đưa ra hình ảnh ví von sinh động, đầy ý nghĩa: “Thành ủy, HĐND, UBND là người thổi lửa, các cấp chính quyền và ban, ngành, đoàn thể là người truyền lửa, còn người dân chính là người giữ lửa”. Mục tiêu của thành phố giai đoạn 2021-2025 là xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị (một số huyện phát triển lên quận), đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các địa phương khác.

Giữ vững vị thế

Điểm khác biệt dễ nhận thấy khi Hà Nội triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM chính là không chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông thường mà còn đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhằm tạo sinh kế cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng NTM hiệu quả, thực chất và bền vững.

Theo ông Phương Đình Anh, Phó chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương nhìn nhận: Thành ủy Hà Nội có Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11-10-2021 thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy. Trên cơ sở này, cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng NTM. Nhờ được quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nên chỉ trong thời gian ngắn, hạ tầng xã hội, hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh của Hà Nội đã phát triển khá đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp, các làng nghề có nhiều bước phát triển, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, doanh thu lẫn giá trị sản xuất tính theo héc-ta tăng cao lên tới hàng tỷ đồng: Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao ở Đan Phượng, Hoài Đức hay mô hình nuôi vỗ béo bò 3B của một số nông dân ở Hoài Đức, Đan Phượng cho lợi nhuận hàng tỷ đồng... Về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì ngay từ giai đoạn 2016-2020, mặc dù Trung ương chưa có bộ tiêu chí mà mới chỉ có định hướng thì Hà Nội đã chủ động, sáng tạo xây dựng được bộ tiêu chí rất tốt và sát với định hướng. Xây dựng NTM, TP Hà Nội bao giờ cũng có yêu cầu cao hơn so với các địa phương khác. Nhờ đó, cuộc sống của người dân vùng nông thôn ở Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Những thành quả đạt được trong xây dựng NTM của TP Hà Nội là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, Hà Nội đã và đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức đòi hỏi cần phải sớm giải quyết, nhất là tốc độ đô thị hóa. Vì vậy, việc quy hoạch, đặc biệt đối với các huyện, thị xã sẽ lên quận trong tương lai đòi hỏi cần phải nghiên cứu, tính toán, xem xét kỹ lưỡng, hài hòa để thích ứng phù hợp với đô thị. Cùng với đó là vấn đề môi trường, việc thu gom rác thải, xử lý nước thải, nhất là nước thải ở các làng nghề... cũng đặt ra cho chính quyền các cấp ở Hà Nội những "bài toán" không hề đơn giản. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa, khai mở tiềm năng, lợi thế về du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội sẽ là những thách thức không nhỏ, đòi hỏi Thủ đô cần có những cách làm phù hợp.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội