Hợp tác xã xóa nghèo từ phát triển làng nghề truyền thống

13:01:17 | 2/3/2023

Thời gian qua, nhờ vai trò của Hợp tác xã đã góp phần duy trì, phát triển làng nghề, hai sản phẩm nổi tiếng  bún và bánh cuốn truyền thống  đã đạt được tiêu chuẩn OCOP 4 sao và rất được lòng thực khách.

Ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Bích Hòa, huyện Thanh Oai chia sẻ, xã Bích Hòa có 6 thôn, tổng diện tích đất tự nhiên là 512,05 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 281,70 ha. Ngành nghề chủ yếu đóng góp cho sự tăng trưởng phát triển kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Hiện nay, trong xã có hai thôn Thanh Lương và thôn Kỳ Thủy có làng nghề truyền thống từ lâu đời. Được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện Thanh Oai và xã Bích Hoà, cùng sự thống nhất của các hộ sản xuất làng nghề tại hai thôn đã đồng tình thống nhất giao cho HTX nông nghiệp Bích Hòa là đơn vị đại diện chủ thể để thực hiện xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể bánh cuốn Thanh Lương, bún Kỳ Thuỷ. Năm 2020, HTX đã chủ động làm tờ trình đề nghị xã giao nhiệm vụ cho HTX xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu, nhãn hiệu tập thể làng nghề. Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2022, HTX nông nghiệp Bích Hòa đã chủ động phối hợp cùng đơn vị tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể bánh cuốn Thanh Lương, bún Kỷ Thuỷ, để làm hồ sơ trình lên các cấp phê duyệt.

Ảnh 2

Bên cạnh đó, HTX luôn xác định việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể và chương trình OCOP có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, xã Bích Hoà được huyện Thanh Oai lựa chọn xây dựng sản phẩm OCOP cho hai sản phẩm chủ lực của xã là bánh cuốn Thanh Lương và bún Kỳ Thuỷ. Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP của thành phố đã chấm điểm và quyết định công nhận hai sản phẩm của xã đều đạt 4 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định được thương hiệu và chất lượng của sản phẩm làng nghề truyền thống Bích Hòa.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, để sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm làng nghề của xã ngày một phát triển xã đã giao cho HTX tập trung duy trì phát triển nhãn hiệu tập thể "bánh cuốn Thanh Lương, bún Kỳ Thuỷ" cũng như sản phẩm đạt OCOP của xã. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX, qua đó giúp cho các hộ thành viên nâng cao giá trị trong sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, hiện nay, sản phẩm bánh cuốn Thanh Lương của xã đã được đưa vào trang nông sản và hệ thống truy suất nguồn gốc điện tử mã QR Code và tổ chức khai trương điểm trưng bầy giới thiệu bán sản phẩm OCOP tại xã. Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực đăng ký đưa sản phẩm tham gia các Hội chợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh HTX Thành phố Hà Nội tổ chức. Từ khi xây dựng thành công hai sản phẩm OCOP, đã giúp cho sản phẩm làng nghề của địa phương được thị trường, người tiêu dùng biết đến và sử dụng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của xã.

Ảnh 3

Cụ thể, HTX đã tích cực tham gia các hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm do UBND Thành phố và các sở, ban ngành tổ chức. Đồng thời phối hợp với tổ hội nghề nghiệp nông dân hai thôn Thanh Lương, Kỳ Thuỷ xây dựng điểm bán hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, đem lại thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống. Từ đó để nhân dân phát triển sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế cho các hộ thành viên có sản phẩm trong làng nghề tăng thu nhập. Bình quân mỗi 01 lao động trong làng nghề có thu nhập ổn định từ 5- 6 triệu đồng/tháng.

Để tiếp tục duy trì và phát triển làng nghề, Chủ tịch HTX nông nghiệp Bích Hòa cho biết, địa phương cần có thêm sự trang bị về máy móc để HTX sản xuất ngày càng phát triển, gắn với việc bảo vệ thương hiệu làng nghề và sản phẩm OCOP của địa phương. Đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm làng nghề và quảng bá sản phẩm làng nghề. Đặc biệt, để có thể gìn gửi phát triển thương hiệu, nhãn hiệu làng nghề của HTX trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung chú trọng đến công tác sản xuất, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất. Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để bảo quản sản phẩm được lâu hơn..

Xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh bao tiêu sản phẩm, thực hiện làm nhãn hiệu, bao bì cho hai sản phẩm của làng nghề. Tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển thương hiệu làng nghề bánh cuốn Thanh Lương, bún Kỳ Thủy.

* Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội

Bảo Đan (Vietnam Business Forum)