Ngành Hải quan: Thu ngân sách 4 tháng đầu năm giảm gần 18%

16:16:27 | 10/5/2023

Đánh giá từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch XNK 4 tháng đầu năm giảm đã kéo theo kết quả thu NSNN của toàn ngành cũng giảm tới 17,98% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt 206,27 tỷ USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, XK đạt 106,93 tỷ USD, giảm 13,2% và ở chiều NK đạt 99,33 tỷ USD, giảm 17,9%.

Tình hình kim ngạch hàng hóa XNK nói chung giảm đã khiến công tác thu nộp NSNN của ngành Hải quan gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tính đến hết ngày 30/4, toàn Ngành thu đạt 122.886 tỷ đồng, bằng 28,91% dự toán được giao, giảm 17,98% (tương đương giảm 26.940 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân dẫn đến số thu NSNN giảm là do tổng trị giá XNK chịu thuế của cả nước 4 tháng đầu năm chỉ đạt 40,38 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch NK chịu thuế đạt 38,07 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước và kim ngạch XK chịu thuế đạt 2,30 tỷ USD, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số nhóm các mặt hàng NK trong 4 tháng đều phản ánh theo chiều giảm mạnh. Cụ thể, nhóm mặt hàng NK nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng NK phục vụ sản xuất như: than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô… đạt 13 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch NK, giảm 29,6% so với cùng kỳ, làm giảm thu ngân sách khoảng 13.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Hay nhóm xăng dầu NK chỉ đạt 2,53 triệu tấn, trị giá 2,1 tỷ USD giảm 7,1% về lượng, giảm 19,5% về trị giá làm giảm thu khoảng 2.600 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan đã thực hiện hoàn thuế NK đối với linh kiện ô tô theo điều 7a, 7b Nghị định 101/2021/NĐ-CP khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 31/3, toàn Ngành đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 67,94 tỷ đồng. Số nợ thuế còn lại do cơ quan Hải quan quản lý và đang chờ được xử lý là 5.656,18 tỷ đồng, giảm 3,37% so với thời điểm 31/12/2022.

Nguồn: Vietnam Business Forum