CONINCO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật

15:41:02 | 19/5/2023

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngày 15/05 vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO  đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội được tổ chức theo đúng quy định Điều lệ Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.


Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO  (Công ty CONINCO) tiền thân là Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng. Qua chuyển đổi,  đến nay, công ty CONINCO là công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán: CNN) được giao dịch trên sàn UpCom, có vốn điều lệ 88 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) chiếm 19,7%, các cổ đông khác chiếm 80,3%. Tổng số người lao động hiện nay là gần 1500 người.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngày 15/05 vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO  đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20233. Đại hội được tổ chức theo đúng quy định Điều lệ Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 40 cổ đông đại diện cho 8.735.726 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số cổ phần phát hành của Công ty, Chủ toạ là ông Nguyễn Văn Công- Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay của các cổ đông về nội dung và chương trình của Đại hội. Tỷ lệ đồng thuận là 100%.

Các cổ đông đã nghe ông Lê Thanh Minh – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; ông Nguyễn Tiến Doát- trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022.

Năm 2022, CONINCO đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao: Tổng doanh thu đạt 446.359 triệu đồng, đạt 107,98% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 18.070 triệu đồng, tăng so với năm 2021 và vượt kế hoạch năm 2022; Nộp ngân sách Nhà nước 34.478 triệu đồng…. Bên cạnh đó, CONINCO cũng triển khai công tác tư vấn thẩm tra, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành-  dự án trọng điểm quốc gia; Triển khai công tác tư vấn giám sát các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam và tiếp tục phát triển công tác tư vấn cho các dự án nguồn vốn tài trợ nước ngoài và các dự án nguồn vốn tài trợ nước ngoài tại CHDCND Lào.

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch, thêm việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản cũng như dòng tiền thắt chặt khiến cho ngành xây dựng, bất động sản gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, những con số ghi dấu sự tăng trưởng ổn định và đồng đều của CONINCO những năm gần đây đã khẳng định đường lối chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị cũng như nỗ lực của toàn thể người lao động công ty CONINCO thời gian qua.

Về định hướng hoạt động năm 2023, Hội đồng quản trị định hướng sản xuất tư vấn vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra phải đạt được theo yêu cầu tăng trưởng của Đề án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026. Bên cạnh việc tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, CONINCO cũng sẽ phát triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân và đầu tư lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời định hướng đẩy mạnh phát triển  thị trường về các dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và tiếp tục phát triển các dự án vốn ODA và các nguồn vốn nước ngoài.

Ngoài ra, CONINCO cũng sẽ tập trung nguồn lực thực hiện thật tốt dự án trọng điểm quốc gia cũng được quan tâm để khẳng định thương hiệu trong thị trường tư vấn.

Đại hội đã triển khai xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng khác như: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ thông qua 81,48%; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ thông qua 99,45%;  Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ thông qua 82,2%; Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023, tỷ lệ thông qua 99,88%; Tờ trình thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023, tỷ lệ thông qua 77,06%; Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, tỷ lệ thông qua 77,07%; Tờ trình khóa room Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Nghị định 31/2021/ NĐ-CP. Tỷ lệ thông qua 94,14%.

Trong quá trình diễn ra đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến chất vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Chủ tọa và người phụ trách các lĩnh vực liên quan đã giải đáp thấu đáo và rõ ràng những câu hỏi của các cổ đông thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật.


Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả Đại hội (Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan) đã được công bố thông tin công khai, theo quy định của Luật Chứng khoán.

Tất cả các nội dung thông qua tại Đại hội đều được đa số cổ đông thông qua, đạt và vượt tỉ lệ % số phiếu bầu theo quy định tại Quy chế Đại hội, Điều lệ và quy định của Pháp luật, khẳng định Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của công ty CONINCO được tổ chức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, minh bạch và đạt được đồng thuận của đa số cổ đông.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công bày tỏ hi vọng năm 2023 CONINCO sẽ hoạt động tốt hơn, nhiều đổi mới hơn, hoàn thiện quy chế công ty, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã được thông qua và phấn đấu mang lại giá trị cổ tức tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

Tin rằng với nỗ lực quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ luôn một lòng hướng tới triết lý phát triển bền vững “chắc chắn cho tương lai”, CONINCO sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa thương hiệu CONINCO ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng, hiệu quả của khách hàng, cổ đông, đóng góp cho sự phồn vinh và giàu mạnh của đất nước.  
Nguồn: Vietnam Business Forum