Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng sơ kết 6 tháng đầu năm

17:10:13 | 14/7/2023

Sáng 14/7, tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng  6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.


Ông Hà Đình Nhã, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã nỗ lực, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Chủ động xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong khối ngay từ đầu năm, góp phần khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, tăng cường hiệu quả công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Trong tình hình khó khăn chung, các đơn vị trong khối chủ động, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, chú trọng xúc tiến tại chỗ, trực tuyến, trực tiếp. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, KCX, KKT tại các địa phương được quan tâm, chú trọng. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các KCN, KCX, KKT được đảm bảo.


Quang cảnh Hội nghị

Các đơn vị trong khối kịp thời tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Tích cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp với UBND các địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX, KKT.

Nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN, KCX, KKT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.


Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Thành Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đócông tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT đạt kết quả khả quan: Trong bối cảnh khó khăn chung, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã chủ động, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, chú trọng xúc tiến tại chỗ, cùng tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến trực tuyến, trực tiếp linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các khu công nghiệp của địa phương. Các đơn vị cũng tổ chức nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN, KCX, KKT. Bởi vậy, hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Cụ thể: 6 tháng đầu năm, toàn khối đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 207 dự án, gồm161 dự án FDI và 46 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh gần 4.700 triệu USD và gần 80.170 tỷ đồng. Một số địa phương đạt kết quả nổi bật, như: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Các Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT đã chủ động thường xuyên theo dõi , nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh, thành phố có những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các dự án đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng đều được triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả và tỷ lệ lấp đầy được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Cụ thể: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong toàn Khối đạt 37.096.365,4 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 2.406,6 triệu USD; các doanh nghiệp DDI đạt doanh thu 74.010.519,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 12.258,3 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua cùng thảo luận, tập trung làm rõ các ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX, KKT cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các phong trào thi đua.

6 tháng cuối năm 2023, cùng với việc tập trung triển khai các nhiệm vụ, chức năng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)