VCCI ký kết biên bản ghi nhớ với Phòng Thương mại Malaysia

10:12:25 | 21/7/2023

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, ngày 20/7/2023 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Malaysia (NCCIM) Tan Sri Dato’ Soh Thian Lai đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai bên trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác giữa VCCI và NCCIM, phù hợp với chức năng, nghĩa vụ và trách nhiệm của các Bên, pháp luật và quy định của quốc gia tương ứng và các điều ước quốc tế mà mỗi quốc gia là thành viên.

Theo đó, các bên sẽ cam kết hợp tác và làm hết sức mình để tiếp tục cải thiện và mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, quan điểm về mở rộng quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Để đạt được mục tiêu này, hai bên đồng ý rằng mỗi bên sẽ cung cấp cho bên kia thông tin và ấn phẩm thương mại.

Các Bên sẽ nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau trong việc tham gia triển lãm thương mại, hội chợ, diễn đàn và hội thảo hoặc các sự kiện tương tự trong thẩm quyền của mình; nỗ lực hỗ trợ và khuyến khích trao đổi các đoàn doanh nghiệp và phái đoàn do một trong hai Bên tổ chức cũng như hỗ trợ các chuyến thăm của các doanh nhân dưới hình thức cá nhân hoặc theo nhóm giữa hai nước.

Ngoài ra, các Bên sẽ nỗ lực thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng MOU hoạt động vì lợi ích chung, và định kỳ cùng xem xét để điều chỉnh MOU khi cần thiết.

Các Bên sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng của mình.

Để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, các Bên (khi thích hợp) có thể khuyến khích thành lập Hội đồng Kinh doanh Hỗn hợp, giữa Việt Nam và Malaysia, sự hợp tác này cũng nằm trong phạm vi của Bản ghi nhớ này.

Quỳnh Anh (Vietnam Business Forum)