Báo chí và doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước

08:59:16 | 26/7/2023

VCCI phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” vào 13h30 chiều 25/07.


Diễn đàn "Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” đang diễn ra vào chiều 25/07.

Thực tế cho thấy, trong hơn 98 năm xây dựng và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; đối ngoại; những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu lãng phí và suy thoái đạo đức, lối sống.

Đồng hành phát triển

Báo chí cũng đã góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phong phú và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân…

Đặc biệt sau thời kỳ Đổi Mới, cùng với sự phát triển ngày càng lớn manh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, luôn có sự đồng hành của báo chí. Báo chí không chỉ là kênh cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với doanh nhân, doanh nghiệp mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp, lan toả các kinh nghiệm tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thúc đẩy tinh thần nghiệp chủ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Báo chí cũng là kênh thông tin quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, lựa chọn lĩnh vực đầu tư, phát huy thương hiệu, đưa doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Báo chí đã thực sự đóng góp quan trọng vào hoạt động phát triển kinh tế- xã hội. Sự phát triển lớn mạnh của báo chí tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế.

Trong những năm gần đây, báo chí còn đóng vai trò tích cực trong việc truyền tải các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Qua đó, trở thành cầu nối vững chắc, tin cậy, hữu ích giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số những thông tin gây bất lợi, thậm chí làm tổn hại tới uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Một mặt do doanh nghiệp chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, một mặt do số ít nhà báo lợi dụng vai trò giám sát, phản biện xã hội để đưa tin chưa chính xác, hoặc lợi dụng sai phạm của doanh nghiệp để phục vụ lợi ích riêng. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh sự chủ động từ doanh nghiệp, bản thân nhà báo cũng phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ, kiến thức và liên tục cập nhập các thông tin kiến thức mới về kinh tế. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí.

Bối cảnh hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Hơn lúc nào hết, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đồng hành với các doanh nghiệp, doanh nhân trên “mặt trận” kinh. Các nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy tốt tốt sứ mệnh của báo chí, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, khách quan, trung thực, theo sát từng biến động trong dòng chảy đời sống, nhất là đời sống kinh tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn, trở ngại, phiền hà mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất - kinh doanh; cổ vũ, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy sáng tạo; biểu dương những điển hình, nhân tố mới, sản phẩm tốt; phát hiện, phê phán tiêu cực, sai trái, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vững mạnh vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy vai trò xung kích

Trên thực tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu phát triển của đất nước: đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu quan trọng này, nước ta cần tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ngang tầm mục tiêu phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19, việc động viên, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển càng có ý nghĩa quan trọng.

Để củng cố, xây dựng quan hệ hợp tác lành mạnh, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa báo chí và doanh nghiệp, theo đúng định hướng của Đảng, cùng phấn đấu vì các mục tiêu phát triển đất nước, ngày 25/7/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký kết chương trình phối hợp công tác 4 cơ quan, triển khai Chương trình Diễn đàn “Báo chí và doanh nghiệp đồng hành, vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nhân, các cơ quan báo chí, nhà báo sẽ trao đổi, thảo luận về hợp tác giữa doanh nghiệp và báo chí, xây dựng môi trường kinh doanh, môi trường truyền thông thúc đẩy doanh nghiệp, báo chí cùng phát triển; chỉ đạo về tăng cường quan hệ hợp tác báo chí và doanh nghiệp vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, phát động Chương trình bình chọn tác giả, tác phẩm báo chí viết về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường kinh doanh.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp