Khởi sắc trong thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc

15:22:09 | 4/8/2023

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, song dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 7/2023 vẫn có nhiều khởi sắc. Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2023 và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nguyệt Thắm thực hiện.

Xin ông cho biết kết quả đạt được nổi bật của hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc trong tháng 7/ 2023?

Xác định công tác xúc tiến đầu tư là hoạt động then chốt để thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, chúng tôi luôn tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư với các hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua sự giới thiệu của các nhà đầu tư trong các KCN của tỉnh; tiếp, làm việc và đưa các nhà đầu tư đi tìm hiểu thực tế tại các KCN. Từ đó, giúp các nhà đầu tư thấy rõ hơn về bức tranh toàn cảnh hoạt động đầu tư kinh doanh tại các KCN Vĩnh Phúc. Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cụ thể:

Trong tháng 7/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án, trong đó có 02 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 75,5 triệu USD và 3 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 187,92 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án, trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 14,48 triệu USD và 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 300,67 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 7/2023 là 89,98 triệu USD và 488,59 tỷ đồng.


Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Piaggio Việt nam tăng vốn đầu tư vào KCN

7 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 13 dự án FDI mới và 22 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 418,18 triệu USD (cấp mới: 215,45 triệu USD; tăng vốn: 202,74 triệu USD), đạt 201% so với cùng kỳ năm 2022 và 119% kế hoạch năm 2023; thu hút 8 dự án DDI và 3 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 5.116,14 tỷ đồng (cấp mới: 3.500,95 tỷ đồng; tăng vốn: 1.615,2 tỷ đồng), đạt 1.183% so với cùng kỳ năm 2022 và 171% so với kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 8/2023, Ban tiếp tục tăng cường hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về môi trường đầu tư trong các KCN thông qua các kênh báo chí, truyền thông và qua các nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công tại các KCN của tỉnh. Dự kiến trong tháng 8 Ban sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 7-10 triệu USD; cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng.


Nhà máy CNCTECH (KCN Thăng Long Vĩnh Phúc)

Để đạt được kết quả trên, công tác cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp được Ban quan tâm như thế nào? Kết quả đạt được ra sao, thưa ông?

Về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc triển khai tích cực và hiệu quả. Theo đó, tỷ lệ thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước, và đúng hạn đạt 99,3%; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo quy định; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% thủ tục hành chính về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công chức, viên chức trực tại Trung tâm Phục vụ chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và thời gian giải quyết thủ tục hành chính; quản lý hồ sơ, tài liệu, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chính xác, khoa học.

Từ tháng 01/2023, chúng tôi thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-CT, ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động, việc làm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban; Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2023, Ban đã bố trí 3 công chức Phòng Quản lý Lao động chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công để thuận lợi cho công tác giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động. Tính đến hết ngày 31/5/2023, Ban đã thực hiện giải quyết 1.641 thủ tục hành chính, trong đó có kết quả là 1.596 hồ sơ; rút và trả lại 45 hồ sơ. Trong số 1.596 hồ sơ có kết quả giải quyết: đúng và trước hạn là 1.586 thủ tục hành chính (chiếm 99,3%); chậm hạn 10 thủ tục hành chính (chiếm 0,7%).


Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Cùng với đó, Ban đã tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, cụ thể:

Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn đầu tư, hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh bổ sung mục tiêu, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho các doanh nghiệp như: Dự án của Công ty BHFlex Vina; dự án đầu tư Piaggio Việt Nam (sáp nhập vào Piaggio Việt Nam); dự án SKYFLEX VINA (Hàn Quốc); dự án Nhà máy Công ty TNHH Kitz Cprporation Việt Nam; dự án Nhà máy Công ty Công nghệ tiên tiến NIDEC Việt Nam; dự án Tamron tại Vĩnh Phúc (đến từ Nhật Bản); phối hợp, xin ý kiến chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Y tế Tỉnh... trong thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện các dự án đầu tư.

Giải quyết vướng mắc liên quan đến ngành nghề, mục tiêu hoạt động trong các lĩnh vực: Điện mặt trời áp mái (Công ty Strongway; Công ty hạ tầng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Arcadyan Technology); lĩnh vực công nghệ sạch (Công ty Lâm Viễn); lĩnh vực hóa chất (Công ty TNHH Dynamix Material Science); lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Công ty cổ phần CNC Tech, Công ty HP KCN Bình Xuyên II). Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khác: Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Năng lượng mặt trời Enevery; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chế xuất sang thôi chế xuất cho Công ty Bang joo Hi-tech; thuế của doanh nghiệp chế xuất (Công ty Segi); xác nhận thông tin doanh nghiệp đầu tư trong KCN để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế tại Hải Quan Vĩnh Phúc (Chi nhánh Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng tại Vĩnh Phúc); xác nhận đề nghị chuyển đổi từ “thực hiện sản xuất tại kho/xưởng thuê” thành “kho lưu giữ hàng hóa” của Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam tại KCN Bá Thiện II.

Hỗ trợ, phối hợp giải quyết vướng mắc về đất đai, xây dựng: Xác định diện tích xây dựng để xem xét chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Công ty TNHH DST VINA 2); xác định nhóm công trình dự án theo Luật Đầu tư công đối với các dự án (Công ty CP Giải pháp Công nghệ CNC); thủ tục điều chỉnh mở rộng nhà xưởng (Công ty TNHH Cammsys Việt Nam); thủ tục cải tạo Nhà máy (Công ty Enplas Việt Nam); thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải (Công ty TNHH VITTO – VP)…

Những tháng cuối năm, Ban sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thưa ông?,

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN của tỉnh. Về cải cách hành chính, chúng tôi tiếp tục triển khai các nội dung về chuyển đổi số; áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, quản lý hoạt động của các dự án bằng phần mềm; tiếp tục tạo lập, cấp tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, hỗ trợ các doanh nghiệp truy cập sử dụng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong các KCN. Theo đó, chúng tôi tiếp tục tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tăng cường công tác hỗ trợ sau đầu tư nhằm hạn chế và phòng ngừa các tranh chấp đầu tư. Trong đó, ưu tiên tập trung hỗ trợ việc triển khai các dự án lớn. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ (hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hỗ trợ qua điện thoại, đường dây nóng; hỗ trợ bằng văn bản hoặc email; hỗ trợ giải đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp đi khảo sát thực tế tại các KCN). Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN trong con mắt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum