Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

09:23:04 | 11/8/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam.


Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam.

Văn bản số 6128/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/2023 nêu: Xét báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại công văn số 1184/LĐTM-KHTH về báo cáo kết quả công tác tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

VCCI thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy vai trò là đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu ý kiến của VCCI tại báo cáo số 1184/LĐTM-KHTH ngày 10/7/2023 để xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết: số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023, số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 và quy định của pháp luật; tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân trong tháng 8/2023.

Nguồn: baochinhphu.vn