Ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

10:28:24 | 3/9/2023

Cùng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành Tài chính Bắc Giang đã tích cực tham mưu, đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách, ổn định an sinh xã hội. Thông qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách mà còn góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề này.

Một vài chia sẻ của ông về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 của Bắc Giang?

Năm 2023, Sở Tài chính được Chủ tịch UBND tỉnh giao, chấp thuận 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ hết sức quan trọng là: Tăng cường các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách của tỉnh.

Nhằm đảm bảo mục tiêu, kế hoạch dự toán năm 2023, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong công tác tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023. Ngoài ra, trong năm Sở  đã tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp trong quản lý điều hành ngân sách địa phương như:

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN năm 2023. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu NSNN, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá nguồn thu, từ đó xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời có giải pháp điều hành thu NSNN trên địa bàn.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ quy định; bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách, kế hoạch, đề án làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Ông đánh giá thế nào về những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện dự toán thu NSNN năm 2023?

Về thuận lợi: Công tác triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Cơ quan thuế triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Về khó khăn: Nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của tỉnh được triển khai trong bối cảnh kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức. Xung đột ở Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc; hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, lạm phát ở mức cao, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy.  Giá cả nguyên vật liệu tăng nhanh, nhiều DN phải giải thể hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh vì gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do các ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay, không ký được đơn hàng mới, một số DN phải cắt giảm công suất, giảm lao động,... Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng làm ảnh hưởng đến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện, thành phố. Các DN bất động sản rơi vào tình trạng không bán được hàng, thanh khoản thấp, đồng thời ảnh hưởng đến các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, các nhà thầu xây lắp.

Ông có thể cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính Bắc Giang trong năm 2023, thưa ông?

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị trên thế giới đang có những biến động khó lường, sản xuất, kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn, việc triển khai dự toán NSNN năm 2023 sẽ chịu nhiều tác động. Để đảm bảo cân đối ngân sách cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2023, Sở Tài chính sẽ tập trung một số giải pháp như sau:

Một là, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của DN, triển khai kịp thời các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc; thu hút đầu tư, hỗ trợ DN đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho NSNN.

Hai là, theo dõi chặt chẽ, chủ động đánh giá từng khoản thu, nguồn thu; thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân khoản thu còn thất thu, còn tiềm năng để đề ra biện pháp quản lý có hiệu quả, tìm ra các giải pháp tăng thu nhằm bù đắp các khoản thu giảm. Giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế của các DN đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Phối hợp triển khai các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,... của các DN, các dự án có số nợ lớn, thời gian kéo dài.

Ba là, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí kinh phí trong dự toán; tập trung vào các nhiệm vụ còn chậm trên các lĩnh vực; tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; thực hiện nguyên tắc giải ngân theo khối lượng và tiến độ thu thực tế.

Bốn là, thực hiện nghiêm các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, quản lý sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,… Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện TTHC. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạnh Dũng (Vietnam Business Forum)