Ngành thông tin truyền thông: Triển khai thực hiện tốt chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin

10:46:03 | 3/9/2023

Để góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã có văn bản về việc tuyên truyền nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 nhằm triển khai thực hiện tốt chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin – một trong 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI Sở được giao quản lý.


Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo kết quả PCI năm 2022, Bắc Giang đứng thứ 2/63 tỉnh, thành với 72,80 điểm (thang điểm 100), chỉ kém đơn vị dẫn đầu là tỉnh Quảng Ninh 0,15 điểm. Tỉnh đã có bứt phá ngoạn mục, cải thiện 29 bậc. Đây cũng là năm đầu tiên Bắc Giang vươn lên xếp ở vị trí á quân trong bảng xếp hạng PCI cả nước.

Tỉnh luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, liên tục; là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyên truyền cho các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư hiểu được những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tăng cường sự đồng thuận, chia sẻ giữa DN với chính quyền.

Trong đó, Sở đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ý nghĩa của Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, cơ quan, đơn vị và các địa phương (DDCI), để các DN hiểu đúng, đánh giá, nhận xét đúng về các nội dung được khảo sát và tích cực tham gia trả lời phiếu hàng năm. Tăng cường tuyên truyền tới người dân và DN nắm được lợi ích và cách thức khi truy cập vào các cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh và các cơ quan nhà nước để lấy thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN. Đặc biệt tuyên truyền thực hiện Đề án “Truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025” được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 04/4/2023.

Sở cũng thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bộ chỉ số PCI và DDCI đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

Chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PCI trên cổng TTĐT của tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, phong phú, hấp dẫn hướng đến nhu cầu của DN trên các cổng TTĐT của tỉnh và các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công để phục vụ người dân và DN giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao vận hành phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Giang, đây là hệ thống phần mềm được phát triển trên cơ sở hợp nhất hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công. Sở đang thực hiện bổ sung các phân hệ chức năng phục vụ nhu cầu của người dân, DN và cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tập trung xây dựng cổng dữ liệu mở, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 01/2024. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường chuyển đổi nhận thức về vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chuyển đổi số. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến...

Trần Trang (Vietnam Business Forum)