Nâng cao chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

11:34:12 | 3/9/2023

Năm 2022, chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (ANTT) tỉnh Bắc Giang đạt 8,6 điểm, tăng 2,61 điểm và 39 bậc so với năm 2021, xếp 1/63 tỉnh, thành phố. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc để ngành Tư pháp tiếp tục nỗ lực cải cách, đổi mới hơn nữa trong năm 2023 và các năm tiếp theo.


Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang Trương Ngọc Bích, Sở sẽ tiếp tục tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp (DN) góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và DN.

Tích cực hỗ trợ pháp lý cho DN

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Trên cơ sở các quy định và tình hình thực tế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý theo giai đoạn 5 năm và hàng năm; gần đây nhất là Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DN giai đoạn 2021 - 2030 (theo Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Các chương trình hỗ trợ pháp lý DN tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như: Cung cấp thông tin pháp lý trên các trang thông tin điện tử; xây dựng và cung cấp miễn phí danh mục cơ chế chính sách, thủ tục hành chính mà DN thường áp dụng; đăng tải công khai văn bản quy phạm pháp luật trên các trang điện tử và hệ thống thông tin pháp luật của tỉnh, giúp DN tìm hiểu nhanh chóng và hiệu quả. Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật được thực hiện thường xuyên thông qua tổ chức các lớp đào tạo cho DN và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DN;...

Ngoài ra, Sở tham gia phối hợp cùng UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị của DN liên quan đến các quy định pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp

Chỉ số Thiết chế pháp lý ANTT là chỉ số thành phần đo lường lòng tin của DN đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh; bao gồm 18 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao 06 đơn vị chủ trì, bao gồm: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự và Công an tỉnh.

Hàng năm, ngay sau khi công bố Chỉ số năng lực cấp tỉnh (PCI), Sở Tư pháp đã rà soát các chỉ số thành phần, ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số do Sở chủ trì. Sở cũng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho DN; tập trung vào các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng,… Các đơn vị được giao chủ trì đã xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Với sự quyết liệt, đồng bộ, chỉ số Thiết chế pháp lý và ANTT của tỉnh đã ngày càng cải thiện về điểm số và thứ hạng: Năm 2021 đạt 6,99 điểm, tăng 0,71 điểm, xếp 40/63; năm 2022, đạt 8,6 điểm, tăng 2,61 điểm và 39 bậc, xếp 01/63 tỉnh, thành phố.

Trong năm 2023, trên cơ sở Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 02/7/2023 Nâng cao PCI đối với chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và ANTT năm 2023. Trong đó, Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ đầu mối nâng điểm chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và ANTT đạt trên hoặc bằng 8,62 điểm; các cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì nâng điểm 18 chỉ tiêu trong chỉ số thành phần này.

Kế hoạch xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và ANTT”, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN; minh bạch thông tin; các giải pháp đối với cán bộ, công chức, viên chức,… Phó Giám đốc Trương Ngọc Bích cho biết thêm.

Nguồn: Vietnam Business Forum