Dấu ấn 20 năm quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

10:50:41 | 3/10/2023

Với phương châm hướng về cơ sở, người dân và doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, 20 năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hải Dương đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện, đổi mới các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thông qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường 

Nâng cao hiệu quả quản lý TN&MT

Được thành lập theo Quyết định số 1593/2003/QĐ-UB ngày 02/6/2003 của UBND tỉnh, đến nay, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, ngành TN&MT Hải Dương đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện, đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Sở đã thực hiện công tác phân bổ chỉ tiêu đất đai theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/222 của Thủ tướng Chính phủ; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cấp 5.297 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức với tổng diện tích 8.117ha; cấp được 624.837 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư với tổng diện tích khoảng 21.474ha. Tham mưu cấp, gia hạn 272 giấy phép khai thác khoáng sản cho 98 tổ chức, cá nhân, có 22 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Qua khảo sát thực tiễn, cơ bản các tổ chức, cá nhân đều đánh giá về sự hài lòng khi đến làm các thủ tục pháp lý liên quan đất đai được hướng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình, chu đáo và đúng với thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 440 dự án đầu tư, cấp 60 giấy phép môi trường, 14 đề án bảo vệ môi trường, xác nhận 32 kế hoạch bảo vệ môi trường và 98 hồ sơ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Cấp huyện đã xác nhận trên 700 bản kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Ngoài ra, để chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh lắp đặt 20 trạm quan trắc tự động liên tục, theo dõi, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của 38 cơ sở có nguồn thải lớn.

Nhờ đó, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT được nâng cao. Kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hiệu quả nói riêng và thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung.


Thực hiện thủ tục liên quan đất đai tại Trung tâm hành chính công  tỉnh Hải Dương

Góp phần cải thiện môi trường đầu tư

Không chỉ làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp quản lý nhà nước về TN&MT, ngành TN&MT tỉnh còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, ngành thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung và cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) không phù hợp, đơn giản hóa TTHC. Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp cũng như đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Duy trì, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4,… đảm bảo trên 50% hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện thời gian trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất giảm xuống 06 ngày; thủ tục hợp thửa, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; thủ tục đăng ký biến động do thay đổi thông tin của người được cấp giấy chứng nhận rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 07 ngày;...


Phòng thí nghiệm đánh giá tác động môi trường

Đặc biệt, để nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, Sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai với nhiều hình thức phong phú, thích hợp. Quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh thời gian, bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư.

Đồng thời công bố công khai thông tin về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên Cổng thông tin của Sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và chủ sử dụng đất tiếp cận thông tin đất đai một cách dễ dàng, thuận lợi.

Với những thành tích đã đạt được, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương vinh dự được Chính phủ, Bộ TN&MT, UBND tỉnh khen thưởng; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành đón nhận Huân chương Lao động do Nhà nước trao tặng.

Ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến đất đai để thống nhất và tháo gỡ các nội dung còn bất cập. Hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với tầm nhìn dài hạn để phân bổ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

Song song với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số để đưa vào vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, tích hợp và liên thông.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương: Luôn bám sát nhiệm vụ được giao
Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương cho biết: Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh hàng năm; theo dõi, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh; giám định chất lượng môi trường khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại về môi trường; hoạt động tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực môi trường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao năng lực chuyên môn và thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
Kể từ khi được thành lập, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Trung tâm luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường. Trung tâm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường; Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017; Văn bản công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.
Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực hoạt động, đồng thời bổ sung thêm một số lĩnh vực liên quan phù hợp với năng lực của đơn vị nhằm mở rộng dịch vụ tư vấn, từ đó nâng cao đời sống của viên chức và người lao động.

Hà Thành (Vietnam Business Forum)