Ngành Nông nghiệp: Trái ngọt từ việc số hóa

10:57:47 | 3/10/2023

Với việc triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tái cơ cấu toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững,… Hải Dương đã từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó, chuyển đổi số (CĐS) đã mang lại những “trái ngọt”, là hướng đi đúng đắn để nâng cao giá trị nông sản, năng suất theo hướng hiện đại.


Việc ứng dụng công nghệ cao đã làm thay đổi diện mạo trong nông nghiệp

Là tỉnh nằm ở Vùng Đồng bằng sông Hồng có vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu ôn hòa, Hải Dương có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và mang lại những hiệu quả rõ nét.

Toàn tỉnh hiện có trên 15.500ha rau, trái cây sản xuất theo quy trình an toàn (1.500ha rau, trái cây quả đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP); 421,7ha sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó gần 150ha đã được chứng sản xuất hữu cơ. Xây dựng và cấp 112 mã số vùng trồng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, với tổng diện tích 1.735ha, 21 mã số cơ sở đóng gói.

Những kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Hải Dương về phát triển kinh tế nông nghiệp. Đó là nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và ứng dụng CĐS từ chăm sóc đến tiêu thụ.

Ngoài ra, tỉnh cũng có 86,5ha diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP; 521 cơ sở chăn nuôi đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 1.000ha thủy sản nuôi theo hình thức “ao nổi” và “sông trong ao”. Diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao là 1.600ha. Cùng với đó là 45,7ha nhà màng, nhà lưới; 517ha diện tích ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm,...

Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết: Việc ứng dụng công nghệ cao đã làm thay đổi diện mạo trong nông nghiệp. Cơ giới hóa đồng bộ giúp nâng cao năng suất lao động 30 - 40 lần so với thủ công, tăng năng suất cây trồng 10-20%, tăng hiệu quả kinh tế 20 - 30%.

Đặc biệt, nhờ CĐS các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có vải thiều đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như: Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Alibaba, Voso, Viettelpost,… và được tiêu thụ tốt. Toàn tỉnh hiện có 146.868 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại

điện tử đang hoạt động; 172.727 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số; 1.150 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn; số giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 41.115.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: “Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ” là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế. Bám sát định hướng này, với quan điểm “Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và CĐS là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm”; thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm - đổi mới phương thức tổ chức sản xuất - khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Trong đó, trước tiên đổi mới tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp, nông thôn”, từ “tìm kiếm thị trường”, sang “nghiên cứu thị trường”, hướng tới giá trị “xanh” trong sản xuất và tiêu dùng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: Bảo quản, chế biến nông sản, nhất là chế biến sâu; có cơ chế hỗ trợ thành lập cụm công nghiệp chế biến nông sản,…

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở quy hoạch sản xuất nông nghiệp và nông thôn đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tầm nhìn, xoay quanh 03 trụ cột “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại” và “nông dân thông minh”.

Bên cạnh đó, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá:

Hạ tầng; liên kết trong nghiên cứu khoa học ứng dụng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh ứng dựng khoa học công nghệ, CĐS và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Đề án “phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng năm 2030”.

Tăng cường phối hợp xây dựng thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm OCOP đã được công nhận. Qua đó đưa nông sản của tỉnh tham gia chuỗi giá trị gia tăng, từ sản xuất, thu hoạch đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)