Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả

15:18:32 | 1/12/2023

Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh Tuyên Quang đã chủ động gặp gỡ, đối thoại nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, tình hình thu hút đầu tư có nhiều tích cực, các dự án lớn đã và đang được triển khai, hoàn thành, đưa vào hoạt động góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 1/2023

Trung tâm XTĐT tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng, tiến hành khảo sát và công bố đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành trong tỉnh (DDCI). Bộ Chỉ số được xây dựng và khảo sát từ năm 2015, đến nay, đã qua 9 lần khảo sát và công bố.

Đặc biệt, từ năm 2022, Trung tâm và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện khảo sát chỉ số DDCI theo hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ số. Việc thực hiện phương pháp khảo sát trực tuyến bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, tổng hợp kết quả nhanh chóng, chính xác và trung thực.

Bên cạnh đó chương trình "Cà phê doanh nhân" được tổ chức từ năm 2014, giai đoạn 2016 đến nay, Trung tâm XTĐT tỉnh đã tham mưu tổ chức 6 hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và 13 chương trình "Cà phê doanh nhân" với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng. Qua đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và cải thiện các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung vào các chỉ số trung bình và xếp hạng thấp.

Cùng với tổ chức các hoạt động kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, Trung tâm cũng chủ động phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng khảo sát, đánh giá chấm điểm chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. Phối hợp xây dựng các chuyên đề hàng năm nhằm tuyên truyền, giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những sáng kiến, giải pháp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư góp phần nâng cao Chỉ số PCI.

Đặc biệt, thực hiện Đề án thu hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Danko, Tập đoàn Flamingo,… 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh phê duyệt chủ trương 09 dự án, vốn đăng ký trên 19.600 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản,… đã đến khảo sát môi trường đầu tư tại tỉnh như: Công ty cổ phần Việt – Nhật triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại GO; Công ty Cổ phần EREX (Nhật Bản) thực hiện dự án điện sinh khối công suất 100MW, dự án viên gỗ nén năng lượng công suất 650.000 tấn/năm. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 397 dự án được cấp phép đầu tư với số vốn đăng ký trên 73.160 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký trên 7.330 tỷ đồng (tương đương trên 310 triệu USD).

9 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 194 doanh nghiệp, đạt 60,63% kế hoạch năm, với số vốn đăng ký trên 2.992 tỷ đồng; lũy kế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.659 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 30.385 tỷ đồng (trong đó có 16 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài). Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2023, thu hút được trên 2,2 triệu lượt khách du lịch, đạt 91,4% kế hoạch năm. Thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, triển khai thực hiện các dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 30.200 tỷ đồng.

Thời gian tới, Trung tâm XTĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh thu hút, XTĐT, giới thiệu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nhằm giới thiệu các chương trình, dự án đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng hợp tác đầu tư. Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các thông tin liên quan đến đầu tư; dự báo về tình hình cung, cầu, giá cả thị trường giúp doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng hợp tác đầu tư và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên trang thông tin điện tử XTĐT của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử do Trung tâm quản lý.

Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư. Đồng thời, thường xuyên liên hệ, làm việc với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hàng năm, tiếp tục phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai bộ Chỉ số DDCI; tham mưu tổ chức hội nghị công bố Chỉ số PCI, DDCI sau khi có kết quả khảo sát. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tinh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; chương trình "Cà phê doanh nhân" để nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 48-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Chương trình "Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đồng bộ với chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, không để xảy ra các hành vi phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI) xây dựng chuyên đề hàng năm nhằm tuyên truyền, giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những sáng kiến, giải pháp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư góp phần nâng cao Chỉ số PCI.

Duy Bình (Vietnam Business Forum)