Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

10:50:23 | 19/3/2024

Ngày 19/03/2024, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên được mong đợi với chủ đề “Doanh nghiệp FDI Tiên phong Thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh” đã diễn ra tại khách sạn Lotte Hà Nội.

Năm nay, lần đầu tiên VBF có cơ hội kết hợp Diễn đàn thường niên quan trọng này với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI, đánh dấu một mốc quan trọng với trên 600 thành viên tham dự. Các cơ quan chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao, và các bên liên quan khác đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan trọng đang định hình bức tranh kinh tế Việt Nam. Sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ ngành đã thể hiện mạnh mẽ cam kết của Chính phủ trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho FDI và phát triển bền vững.

Với trọng tâm toàn cầu về bền vững và trách nhiệm môi trường, Diễn đàn năm nay nêu bật vai trò quan trọng của FDI trong thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng xanh. Diễn đàn năm nay do VBF tổ chức với sự phối hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Tổ chức Tài chính Quốc tế, với hai phiên thảo luận chuyên sâu chính:

Vai trò của FDI trong Bối cảnh Mới: Trong bối cảnh biến động liên tục trên toàn cầu, Phiên thảo luận đã tìm hiểu vai trò liên tục biến đổi của FDI trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và đề xuất những khuyến nghị quan trọng cho các chính sách kinh tế quan trọng.

Doanh nghiệp FDI Tiên phong Thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh: Tại Phiên này, VBF đã công bố Báo cáo khảo sát Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) do VBF thực hiện cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tổng hợp góc nhìn của các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Nghiên cứu thu thập hơn 650 câu trả lời, với thông tin chi tiết và giá trị về môi trường kinh doanh Việt Nam, bao gồm hiện trạng phát triển ESG và sự phù hợp với bối cảnh kinh doanh hiện tại của Việt Nam.

Trong phiên này, một số doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã chia sẻ thông lệ tốt nhất trong việc lồng ghép chiến lược tăng trưởng xanh trong hoạt động tại doanh nghiệp của mình.

Nhận xét về tầm quan trọng của sự kiện, Đồng Chủ tịch VBF, ông Nitin Kapoor chia sẻ: “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên và Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ Cộng đồng Doanh nghiệp FDI năm nay là nền tảng để thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan với cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bền vững là yêu cầu thiết yếu vì sự thịnh vượng của hành tinh và các thế hệ tương lai. Thông qua việc nhấn mạnh vai trò then chốt của doanh nghiệp FDI trong việc tiên phong thực hiện các chiến lược tăng trưởng xanh, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho các giải pháp khả thi mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội nói chung”.

Lan Anh (Vietnam Business Forum)