Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế

09:29:20 | 29/3/2024

Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2023, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện đời sống người dân.


Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Năm 2023, hoạt động KH&CN của TP.Hà Nội có nhiều khởi sắc, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp KH&CN (154 doanh nghiệp); trên 90% đề tài và 100% dự án sản xuất thử nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn,... Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các loại cây giống, canh tác, phòng trừ dịch bệnh, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản. Nhiều doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, hộ gia đình đã ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất, tạo ra nhiều nông sản, hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Thành phố cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện KH&CN nổi bật như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Hà Nội lần thứ nhất; Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Thủ đô năm 2023 với chủ đề “Hà Nội kết nối vùng Thủ đô - Sáng tạo và phát triển”; Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy”; Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội năm 2023,... Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ - hạt nhân, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tiếp tục được chú trọng thực hiện và đem lại kết quả tốt. Hoạt động triển khai và hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp được đẩy mạnh.

Để phát triển ngành KH&CN thực sự tương xứng với yêu cầu và tiềm năng của Thành phố, mang lại tác động dẫn dắt, lan tỏa tới các địa phương trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Sở KH&CN TP.Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang gợi mở 3 nội dung mà Sở KH&CN TP.Hà Nội cần tập trung triển khai:

Thứ nhất, bám sát Chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Nghị quyết vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Kế hoạch ngành KH&CN 2021 - 2025, 8 nhiệm vụ trọng tâm mang màu sắc Thủ đô.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ KH&CN để triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ và TP.Hà Nội như: Tìm kiếm chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chính sách mang tính đột phá, đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham mưu các giải pháp nhằm thúc đẩy và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sau khi Hà Nội nhận chuyển giao từ Bộ KH&CN.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ KH&CN, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN,...

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Giám đốc Sở KH&CN TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN để triển khai các hoạt động hình thành thị trường KH&CN Hà Nội. Thành lập và đưa vào vận hành “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN Thành phố. Đồng thời, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ. Nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)