Quận Bắc Từ Liêm: Dấu ấn 10 năm

10:03:45 | 26/3/2024

Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2014 với diện tích 43,35km² gồm 13 đơn vị hành chính và dân số 320.414 người. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sau 10 năm thành lập, quận Bắc Từ Liêm vượt lên bao khó khăn thử thách, luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng quận trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.


Trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm

Sau khi được chia tách, quận Bắc Từ Liêm có vị trí tương đối thuận lợi, là cửa ngõ Tây Bắc của khu vực nội đô, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, quận cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như vừa phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ các tổ chức và công dân, vừa xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; quy mô diện tích và dân số lớn; tỷ lệ các đối tượng được thụ hưởng chính sách cao; hệ thống hạ tầng khung, hạ tầng đô thị chưa phát triển, bộ máy cán bộ chưa hoàn thiện, thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc,... Song bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ quận đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, sau 10 năm thành lập, Bắc Từ Liêm đã vươn mình đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng bước hình thành diện mạo đô thị theo hướng sạch, xanh, hiện đại hơn.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch UBND quận cho biết: Kể từ khi thành lập đến nay, kinh tế của quận duy trì mức độ tăng khá, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ở mức 16.189 tỷ đồng (theo giá so sánh), đến năm 2023, kinh tế quận đã có bước tăng trưởng nhanh và mạnh, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh) ước đạt 63.275,6 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình là 16,8%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 38.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 13.000 tỷ đồng.


Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao huy chương và tặng hoa cho ban huấn luyện môn Pencak Silat, các vận động viên

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tăng dần theo từng năm về các tiêu chí. Từ năm 2014 đến năm 2023, quận đã khởi công trên 400 dự án, hoàn thành trên 340 dự án. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hàng năm; hạ tầng giao thông khung dần hình thành, các thiết chế công còn thiếu do chia tách dần được đáp ứng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện. Sau 10 năm triển khai quy hoạch chung đến nay, quận đã được phủ kín các quy hoạch phân khu (S1, S2, GS, H2-1, R). Tổng diện tích đã thực hiện quy hoạch chi tiết khoảng 1.008ha, chiếm khoảng 22,3% diện tích toàn quận.

Sự nghiệp văn hóa - xã hội của quận được quan tâm đầu tư, phát triển. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao của quận ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đạt được những thành tựu mới. 100% trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác giáo dục - đào tạo của quận có bước phát triển nhanh cả về chất lượng và quy mô. Quận có 44 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ 2). Đặc biệt, Bắc Từ Liêm là quận đầu tiên đưa việc tuyên truyền, hỗ trợ dịch vụ công mức 3, mức độ 4 vào trường học. Bên cạnh đó, đến nay, quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 92 triệu đồng/người, (tăng 50,1 triệu đồng so với năm 2014).


Quận Bắc Từ Liêm hướng tới xây dựng đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của quận được coi là khâu then chốt, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận được giữ vững.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến 2030, quận Bắc Từ Liêm hướng tới xây dựng đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phát huy truyền thống anh hùng của địa phương.


Sản xuất tại Công ty Goldsun 

Với những kết quả đã đạt được, quận Bắc Từ Liêm nhiều năm liền được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen; UBND Thành phố tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều tổ chức, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen của các cấp bộ, ngành Trung ương và Thành phố. Đặc biệt năm 2019, Bắc Từ Liêm vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phát huy truyền thống anh hùng của địa phương. Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao; quốc phòng được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)