Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình: Góp phần phát triển hạ tầng cơ sở địa phương

09:29:46 | 16/4/2024

Với đặc thù là huyện miền núi, cơ sở hạ tầng hạn chế, giao thông bị chia cắt,… huyện Lộc Bình đã chú trọng tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh và địa phương nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với những nỗ lực trong công tác triển khai đầu tư, quản lý hiệu quả dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, diện mạo cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông ngày càng được hoàn thiện, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập của người dân.


Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình (viết tắt là Ban) được thành lập theo Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện. Ban được giao thực hiện các chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động.

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Ban luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện UBND huyện làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả các công trình thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong năm 2023, Ban tập trung hoàn thành nhiệm vụ được UBND huyện và chủ đầu tư giao thực hiện công tác thi công khu tái định cư phục vụ cho khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B nằm trong danh mục dự án trọng điểm của tỉnh, gồm: Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) và Dự án Khu tái định cư và dân cư 8+10, huyện Lộc Bình. Qua đó, hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng để bố trí đủ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.

Bên cạnh đó, năm 2023, Ban cũng triển khai đầu tư một số dự án quan trọng của huyện. Cụ thể, có 36 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm trước sang tiếp tục thi công, thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán. Đến ngày 31/12/2023, đã có 29/36 công trình hoàn thành bàn giao nghiệm thu và đưa vào sử dụng; 05/36 công trình đang tiến hành thi công. Đối với công trình khởi công mới, đơn vị được giao triển khai thực hiện 30 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023. 21/30 công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 07/30 công trình đang tiến hành thi công, 02/30 công trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, năm 2023, Ban được giao tổng vốn đầu tư (kế hoạch) là 130.443,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, đã giải ngân được 113.363,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,9%. Đến hết tháng 01/2024, Ban nỗ lực giải ngân số vốn đạt 100%.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai dự án, thời gian qua, Ban đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ như: Bám sát và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị nhà thầu tập trung nguồn lực về vật chất, con người thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, chất lượng công trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

“Phát huy kết quả đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ các công trình. Giám sát, kiểm tra tiến độ chất lượng các công trình; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời tham mưu huyện điều chỉnh phù hợp. Hoàn thiện các hồ sơ giải ngân và giải ngân các công trình đúng theo tiến độ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, Ban chú trọng công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực đảm bảo; kiểm soát chặt chẽ đơn vị thiết kế công trình; phối hợp với các cơ quan chuẩn bị mặt bằng thi công các công trình. Mặt khác, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. Thường xuyên quán triệt, cập nhật, phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)