Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

10:26:04 | 16/4/2024

Những năm qua, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh; sự hợp tác hỗ trợ từ các sở, ban, ngành, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang (BGDIF) luôn quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Nhân - Giám đốc BGDIF cho biết.

Năm 2024, BGDIF vừa tròn 10 năm tuổi. Ông có thể cho biết trong một thập niên qua, BGDIF đã ghi lại dấu ấn nổi bật nào đối với sự phát triển của tỉnh nhà?

Trong một thập niên nỗ lực phấn đấu, BGDIF đã đạt kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và các huyện, thành phố, các hoạt động của Quỹ đều đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Khi mới thành lập, BGDIF chỉ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện nghiệp vụ nhận ủy thác quản lý quỹ phát triển đất. Đến nay, BGDIF có vốn điều lệ trên 400 tỷ đồng, đồng thời từ 5 năm gần đây đã mở rộng trên 3 lĩnh vực đầu tư, cho vay và thực hiện nghiệp vụ ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Trong hoạt động đầu tư, BGDIF được giao thực hiện 05 dự án với tổng vốn 468,6 tỷ đồng; có 04 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Các dự án tạo 652 lô đất ở đô thị, góp phần vào sự phát triển hạ tầng và thúc đẩy quá trình đô thị hóa của tỉnh. Các dự án cũng tạo 45,35ha đất sạch để đấu giá quyền sử dụng; lựa chọn, thu hút đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội, thương mại dịch vụ; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Sau khi thu hồi vốn từ các dự án, Quỹ đã đóng góp 495 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Có thể khẳng định, hoạt động đầu tư theo hình thức trực tiếp quản lý dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trong việc hỗ trợ ngân sách thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự liệu.

Nhận thấy rõ hoạt động cho vay thường gặp khó khăn do thiếu hệ thống kiểm soát dòng tiền khách hàng, thiếu hệ thống đánh giá mức độ tín nhiệm của chủ đầu tư nên BGDIF đã chủ động kết nối, hợp tác với các ngân hàng thương mại để tháo gỡ; nhờ đó đã nhanh chóng cho vay được đúng đối tượng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và cung ứng nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi cho các dự án thuộc danh mục khuyến khích, kêu gọi đầu tư. Đến nay, BGDIF đã cho vay 11 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, cơ sở y tế, trường học, thương mại dịch vụ và phát triển công nghiệp hỗ trợ với tổng vốn 259 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng đều được đánh giá tốt; các khoản vay không có nợ gốc, nợ lãi quá hạn và các chủ đầu tư đều sử dụng vốn đúng mục đích vay.

Những năm gần đây, sự phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh cần nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng rất lớn trong khi nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế. Để tháo gỡ nút thắt này, BGDIF đã tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất nhằm gia tăng vòng quay vốn, đảm bảo vừa tuân thủ quy định của pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau khi Quy chế được phê duyệt, BGDIF đã quy trình hóa nghiệp vụ, mẫu hóa hồ sơ và công khai hóa để các đơn vị ứng vốn dễ dàng hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết. Hiện thời gian giải quyết ứng vốn chỉ trong ngày làm việc. Các đơn vị ứng vốn chấp hành tốt thời hạn hoàn trả; vòng quay vốn gia tăng, đáp ứng đủ nhu cầu ứng vốn giải phóng mặt bằng.

Từ hoạt động nhận ủy thác quản lý quỹ phát triển đất, BGDIF được UBND tỉnh tin tưởng giao thực hiện nghiệp vụ ủy thác quản lý quỹ bảo vệ môi trường; đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét ủy thác BGDIF thực hiện quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

Cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, BGDIF đang quyết tâm, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nào trong năm 2024?

Năm 2024 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế, BGDIF còn đối mặt với khó khăn riêng, nhất là việc thiếu căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền giao dự án cho Quỹ làm chủ đầu tư theo hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư. Song Ban lãnh đạo BGDIF xác định: Với vị thế, uy tín, tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, BGDIF tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể trong hoạt động đầu tư trực tiếp, BGDIF triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngay từ đầu năm; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh nhằm rút ngắn thời gian thi công đối với dự án đầu tư còn dở dang để sớm quyết toán, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và thu hồi nguồn vốn. BGDIF tiếp tục đề xuất tỉnh cho thực hiện thí điểm chủ trương đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng cơ bản để tạo quỹ đất sạch đấu giá lựa chọn, thu hút nhà đầu tư. Hướng đi này sẽ phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện những nhiệm vụ phát sinh sau khi lập kế hoạch đầu tư công. Đây là công việc khó nên ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lập kế hoạch tham mưu, phân công nhiệm vụ, gắn với thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể của từng bước công việc để trong năm có thể trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện.

Trong hoạt động cho vay, BGDIF sẽ đẩy mạnh dư nợ tín dụng, giảm thiểu tồn dư nguồn vốn nhàn rỗi. Để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, chúng tôi sẽ chủ động tiếp cận, đánh giá, lựa chọn và làm tốt công tác thẩm định cho vay đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực cho vay của Quỹ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong hoạt động nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước, chúng tôi sẽ nỗ lực nhằm xây dựng BGDIF trở thành cơ quan chuyên nghiệp trong hoạt động nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác nhận ủy thác quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường; qua đó tạo sự tin tưởng để Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quyết định ủy thác cho Quỹ thực hiện nhiệm vụ ủy thác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước còn lại.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)