Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

10:41:24 | 16/4/2024

Thực hiện mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lục Ngạn đã chú trọng đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy trình khám, chữa bệnh khoa học. Đặc biệt, Trung tâm tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động.


Trung tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ chăm sóc người bệnh và công tác khám, chữa bệnh

Thời gian qua, TTYT huyện Lục Ngạn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trung tâm đã triển khai công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của Trung tâm tại khoa, phòng, nơi tiếp nhận và trả kết quả cho người bệnh, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức khai thác và sử dụng. Kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TTHC khi có sự thay đổi; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, giảm thời gian chờ đợi của người dân, tổ chức.

Trung tâm cũng thường xuyên bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ chăm sóc người bệnh và công tác khám, chữa bệnh; duy trì ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện như: Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS); Hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (LIS); Hoạt động khám chữa bệnh dùng thẻ căn cước công dân tích hợp gắn chíp điện tử theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022; phầm mềm quản lý nhân sự, phần mềm VNPT về quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân.

Trung tâm đã tham mưu triển khai các hoạt động về nâng cao chất lượng TTYT, trong đó chú trọng thực hiện 83/83 tiêu chí chất lượng khối điều trị, duy trì kết quả các tiêu chí đã đạt được và nâng số điểm TBT cao hơn so với năm 2022. Xây dựng kế hoạch và định kỳ 3 tháng/lần tổ chức triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Trong năm 2023, đã thực hiện khảo sát 800 lượt người bệnh nội trú, ngoại trú, qua đó tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá, tổ chức họp rút kinh nghiệm với các khoa có các tiêu chí hài lòng thấp; trên cơ sở đó tham mưu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Có thể nói, chính nhờ những thay đổi mang tính căn bản đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đồng thời góp phần tạo dựng niềm tin nơi người bệnh. Năm 2023, Trung tâm đã khám/điều trị cho 179.528 lượt, trong đó, khám BHYT 171.644 lượt, Y học cổ truyền 2.890 lượt, khám trẻ em (dưới 15 tuổi) 25.277 lượt; điều trị nội trú 20.464 và điều trị ngoại trú: 10.129. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 110%. Trung tâm đã phát triển 01 kỹ thuật mới cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi.

Bác sĩ Đỗ Văn Sinh - Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ đầu năm 2022, TTYT huyện chính thức triển khai các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Điều này giúp đơn giản hóa TTHC; tiết tiệm chi phí quản lý, kiểm đếm, in ấn đơn/phiếu; tiết kiệm nhân lực; đồng thời rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh, góp phần tăng sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, việc thanh toán điện tử còn tích hợp với hệ thống thông tin, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới mô hình “Bệnh viện thông minh”.

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm quan trọng hàng đầu, năm 2024, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật: Phẫu thuật Phaco; phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản 1/3 dưới; thận nhân tạo; kỹ thuật CT Scanner; kỹ thuật nội soi TMH; cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi,... Sử dụng hiệu quả trang thiết bị: Máy CT Scanner; máy Phaco; thiết bị phẫu thuật nội soi,... Thực hiện nội dung Đề án xã hội hóa y tế: Khám bệnh và phẫu thuật theo yêu cầu; dịch vụ buồng bệnh theo yêu cầu; mở rộng và triển khai thêm 15 máy chạy thận nhân tạo;... Qua đó, tăng cường cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh, quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh toàn diện; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm.

Song Uyên (Vietnam Business Forum)