VCCI: Đổi mới và lớn mạnh với những cơ hội mới

08:37:46 | 26/4/2024

“Chúng ta không được quên “sứ mệnh” của VCCI là đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn, mà cao hơn là thực hiện vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, hướng đến mục tiêu, khát vọng chung của toàn dân tộc là đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Năm 2024 được dự báo có nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội để VCCI đổi mới và lớn mạnh, nâng cao vị thế, vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội”.

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công ngay từ đầu năm 2024 tại Hội nghị tổng kết công tác VCCI năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trải qua 61 năm hình thành và phát triển (27/4/1963 - 27/4/2024), từ 93 hội viên ban đầu, đến nay VCCI đã trở thành một tổ chức lớn mạnh, có mạng lưới hội viên rộng lớn toàn quốc với trên 200 hiệp hội doanh nghiệp và trên 200 nghìn doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế.

Sứ mệnh mới

Cách đây 61 năm, ngày 14/3/1963 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được tổ chức, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tiếp đó, ngày 27/4/1963 Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Hội đồng Chính phủ đã ký Quyết định số 58-CP phê duyệt bản Điều lệ Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Và VCCI đã chính thức ra đời, bắt đầu hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong những giai đoạn đầu thăng trầm cùng đất nước, từ khi thành lập đến khi đất nước thống nhất vào năm 1975, hoạt động của Phòng Thương mại gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong điều kiện có chiến tranh. Đến thời kỳ “đổi mới” năm 1986 thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho hoạt động của VCCI. VCCI đi tiên phong trong việc thực hiện đường lối đổi mới, đã góp phần tích cực quảng bá rộng rãi Luật Đầu tư và các chính sách đổi mới của Việt Nam ra nước ngoài, thúc đẩy quan hệ thương mại, buôn bán và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nhìn nhận tầm quan trọng và vai trò ngày càng cao của VCCI trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, theo định hướng XHCN, năm 1993 Chính phủ đã để VCCI tách ra thành một tổ chức độc lập và tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. VCCI được giao thêm chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đang hình thành, phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Thời gian này, VCCI vừa đồng hành và thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp, vừa tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, vận động và thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về gia nhập WTO, các hiệp định thương mại với các nước...

Theo đề xuất của VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Để thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ, năm 2011 Đảng đoàn VCCI đã chủ trì tham mưu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế” – văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước về doanh nhân.

Trong những năm qua, VCCI đã tổ chức nghiên cứu, công bố và tư vấn hỗ trợ các địa phương nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại chính sách kinh tế và kinh doanh quan trọng, có uy tín ở Việt Nam như: Hội nghị thường niên Thủ tướng với doanh nghiệp, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – VBF, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp ASEAN-EU, ASEAN BIS, ASEAN BAC… và các diễn đàn kinh doanh với các nước có sự tham gia của các CEO hàng đầu và nhiều nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước trên thế giới. Để định hướng và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, VCCI cũng chủ trì nhiều hoạt động như trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, danh hiệu “Bông hồng Vàng” cho các nữ doanh nhân, danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững” và các giải thưởng có uy tín khác.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết: Thực hiện đường lối phát triển đất nước được Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, Đại hội đại biểu VCCI toàn quốc lần thứ VII tổ chức tháng 12/2021 đã đưa VCCI bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và sứ mệnh xây dựng “Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng”. Đây là tầm nhìn cho giai đoạn mới của đất nước, đó là phấn đấu thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội đã thông qua việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh và tên viết tắt VCCI vẫn giữ nguyên), đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và củng cố, phát triển, nâng cao năng lực, vai trò của VCCI. Ba đột phá là: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. VCCI vừa phát huy các hoạt động truyền thống đã có, vừa đổi mới, phát triển thêm các nội dung và phương thức hoạt động mới để đem lại chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Đặc biệt, ngày 10/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó, nhóm nhiệm vụ thứ sáu, Nghị quyết 41 đề ra phát huy vai trò của VCCI, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, DN.

Cơ hội mới

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đánh giá, năm 2024 được đánh giá là năm bản lề cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của VCCI. Bên cạnh những chương trình, hoạt động mang tính truyền thống VCCI triển khai thường niên, VCCI tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, triển khai toàn diện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ trong hệ thống VCCI mà toàn xã hội, phối hợp với Ban Kinh tế trung ương, các cơ quan, ban, ngành trung ương, địa phương thực hiện thắng lợi, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, quyết tâm đổi mới công tác hội viên. Đây là “bài toán” lớn cho toàn hệ thống, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu, kỹ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cao để triển khai đồng bộ. Mở rộng nền tảng, cơ sở vật chất của VCCI lớn hơn nữa.

Cùng với đó, VCCI tập trung triển khai chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Mục tiêu hướng đến là tạo dựng môi trường báo chí, truyền thông thuận lợi, thúc đẩy hỗ trợ cho các doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Năm 2024 càng trở nên cần thiết để nâng cao tinh thần kinh doanh trong xã hội.

Đặc biệt, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng đạo đức văn hoá kinh doanh. Đây là chiến lược lớn, VCCI sẽ thực hiện không chỉ trong nhiệm kỳ VII mà nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, nhiều thế hệ.

Ngoài ra, VCCI tiếp tục tập trung vào các hoạt động quốc tế. Không gian mới đang mở ra cùng với các hiệp định thương mại mới đã ký kết, năm 2024 VCCI phải phát huy và khai thác những tiềm năng lợi thế này. Bắt nhịp cùng với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đưa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh với những thị trường trọng yếu này.

Hoạt động đối ngoại trong năm 2024 kết hợp không chỉ xúc tiến thương mại và đầu tư, mà VCCI phải “bắt tay” vào công việc đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân Việt Nam. Đây cũng là cam kết của VCCI, và cũng là nhiệm vụ Bộ Chính trị giao cho VCCI trong Nghị quyết 41. Đó là, phải tham gia đào tạo doanh nhân, những doanh nhân lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, trước hết tập trung vào các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Như vậy, không gian mới, địa bàn mới và cơ hội mới đang mở ra với VCCI. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, đi cùng đó là những thách thức vô cùng to lớn, đòi hỏi tập thể VCCI phải đoàn kết, quyết tâm, gắn bó cùng nhau phát huy hết sức năng lực và trí tuệ của mình, xây dựng và phát triển VCCI có vị thế, vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Anh Mai (Vietnam Business Forum)