Ngành Thông tin và Truyền thông: Dẫn dắt chuyển đổi số

14:21:29 | 5/5/2024

Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027

Phát triển đồng bộ

Những thành tựu nổi bật và kết quả đạt được trong giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng điển hình cho những nỗ lực của toàn ngành. Trong lĩnh vực bưu chính, đơn vị đã thực hiện tốt việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện tốt các Kế hoạch số 1164/KH-UBND triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Kế hoạch số 936/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến nay, toàn tỉnh có 116.656 hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; có 143.472 hộ được đào tạo kỹ năng số, 2.651 sản phẩm được đưa lên sàn và 15.383 giao dịch trên sàn.

Về viễn thông và internet, ngành đã thực hiện tốt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT); tăng cường chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông; đề xuất bổ sung phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025,… Chú trọng chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ. “Đặc biệt là nỗ lực CĐS, thông qua thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Kế hoạch triển khai Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh...” – ông Trần Văn Thu, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh chia sẻ thêm.

Một điểm nhấn ấn tượng nữa là cơ sở hạ tầng viễn thông ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu kết nối hiệu quả. Dự án chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật Internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum đã hoàn thành công tác thẩm định. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp với 204 đơn vị; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 100% trung tâm xã và 52,8% hộ gia đình,…

Trong lĩnh vực y tế, đã triển khai ứng dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử (có 85,6% dân số được lập hồ sơ quản lý sức khỏe); 100% trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực ứng dụng phần mềm tin học quản lý hoạt động,... Kon Tum đã triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe; Hệ thống quản lý hoạt động vận tải; phần mềm quản lý bến xe, áp dụng truyền tải dữ liệu lệnh vận chuyển,...

Công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khi giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, ngành đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc phát triển đô thị thông minh tại TP.Kon Tum và huyện Kon Plông; từng bước tạo lập chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Tuổi trẻ Kon Tum hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Không ngừng tạo dựng giá trị mới

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CĐS đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò và nâng cao năng lực, hiệu quả trong CĐS, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Rà soát, xem xét cân đối, bổ sung biên chế công chức (về công nghệ thông tin, an toàn thông tin) cho đơn vị chuyên trách về CĐS theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc triển khai nhiệm vụ CĐS năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đổi mới phương thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, nền tảng ứng dụng để tăng tính tương tác và tạo điều kiện cho người dân tiếp nhận thông tin. Rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương đảm bảo theo Điều 4 quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP. Nâng cao hiệu quả trong thực hiện chuyên mục Trao đổi hỏi đáp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, phối hợp xử lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh triển khai số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là cơ sở dữ liệu liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài nguyên, môi trường, công thương, giao thông vận tải. Thực hiện cung cấp dữ liệu mở để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)