Ngành Ngân hàng: Thực hiện tốt vai trò là một kênh cung ứng vốn cho nền kinh tế

14:00:37 | 29/5/2024

“Ngành Ngân hàng tỉnh Ninh Thuận đã chủ động trong mọi công tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình phát triển, sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền và người dân trong mọi giai đoạn” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận chia sẻ.


Hội nghị gặp mặt, trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kết nối tín dụng cho các Hợp tác xã

Thành tựu và đóng góp

Năm vừa qua, ngành Ngân hàng Ninh Thuận đã triển khai thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KT-XH. Mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn không ngừng được củng cố, hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, được giám sát chặt chẽ, tuân thủ các quy định về điều kiện mạng lưới hoạt động theo quy định của Ngành, được bố trí khắp các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện tốt vai trò là một kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát triển của địa phương.

NHNN Chi nhánh Ninh Thuận đã triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển toàn diện nền kinh tế. Đến thời điểm 31/12/2023, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 38 lượt khách hàng với tổng giá trị nợ (bao gồm cả dư nợ gốc và lãi), lũy kế đạt 642 tỷ đồng (trong đó khách hàng là doanh nghiệp 434 tỷ đồng/24 lượt khách hàng; khách hàng cá nhân 208 tỷ đồng/14 lượt khách hàng).

Doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN trong tháng 12/2023 là 22,955 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 0,760 tỷ đồng với 8 khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất. “Không chỉ vậy, trong năm 2023, NHNN tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận” – Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Về công tác chuyển đổi số, NHNN Chi nhánh Ninh Thuận đã triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; vận động công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị sử dụng tài khoản VNEID; mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ CCCD gắn chíp tại các máy giao dịch tự động (ATM/CRM) và quầy giao dịch; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng.

Để tăng cường truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023”, đồng thời triển khai kết hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến cuối năm 2023, số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt (ATM, POS) đạt 704 điểm.

Bám sát mục tiêu

Trước những thành quả đạt được, lãnh đạo NHNN Chi nhánh Ninh Thuận xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiền tệ, ngân hàng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Nâng cao chất lượng tín dụng, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo; Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, công tác thanh toán không dùng tiền mặt; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; Thực hiện tốt công tác thanh toán kho quỹ và dịch vụ ngân hàng; Thực hiện tốt công tác Quốc hội, công tác truyền thông.

“Ngành ngân hàng tỉnh Ninh Thuận sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận ủng hộ của doanh nghiệp, người dân và xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cơ chế, chính sách liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các mặt hoạt động của ngành ngân hàng đến công chúng” – ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bích Trâm (Vietnam Business Forum)