Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

10:14:55 | 7/6/2024

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng, hỗ trợ phục hồi kinh tế, ngành Ngân hàng tỉnh Sơn La đã rất quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. Để nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế cần đồng bộ các giải pháp, tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và từ chính bản thân các doanh nghiệp.Phó thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn cho DN và mở rộng cho vay tiêu dùng, hộ sản xuất

Ngay từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Sơn La đã tăng cường phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã để nắm bắt, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, hợp tác xã; thiết lập, duy trì đường dây nóng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì về đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước,… Qua các chương trình làm việc, đối thoại đã trực tiếp giải quyết 03 kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp và 01 văn bản chuyển kiến nghị về NHNN Việt Nam để xin ý kiến hướng dẫn, giải đáp.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ngành Ngân hàng Sơn La đã thực hiện 11 quyết định của NHNN Việt Nam về các mức lãi suất điều hành, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã nghiêm túc triển khai chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN Việt Nam về giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục; tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số,... Cùng với đó, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động, tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

Trong năm 2023, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 15.993 tỷ đồng với 591 doanh nghiệp còn dư nợ, chiếm 35,12% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn. Trong đó, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là 13.229 tỷ đồng, chiếm 82,72% dư nợ cho vay doanh nghiệp với 557 DNNVV vay vốn, tăng 2.508 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, để tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp cũng như tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tập trung thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN Việt Nam về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm; công khai các loại phí đối với khách hàng liên quan đến hoạt động tín dụng, thanh toán và dịch vụ tiền tệ khác; tích cực, chủ động tiếp cận, hướng dẫn, giải quyết các đề nghị vay vốn, hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp và người dân đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, đơn giản hóa danh mục hồ sơ vay vốn nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ khách hàng; tăng cường chuyển đổi số để nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân.

Bình minh (Vietnam Business Forum)