Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Hormats thăm Hà Nội

10:16:47 | 23/3/2012

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Robert Hormats đã thăm Hà Nội ngày 20-21/3 để thảo luận về mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và việc thúc đẩy thương mại và đầu tư thông qua các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thứ trưởng Robert Hormats

Trong thời gian ở Hà Nội, Thứ trưởng Hormats đã gặp các quan chức chính phủ cấp cao chuyên trách ngoại giao, thương mại, tài chính và môi trường, và ký Biên bản Ghi nhớ về Chiến lược Phát triển Phát thải Thấp giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo Biên bản này, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ sẽ trợ giúp chính phủ Việt Nam trong việc hoàn chỉnh các chiến lược tăng cường tăng trưởng kinh tế và giảm khí nhà kính từ việc sử dụng năng lượng, nông nghiệp, đất và rừng. Thứ trưởng Hormats cũng đã đọc bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Cấp cao Thái Bình Dương về Năng lượng, trao đổi về các chương trình quảng bá thuốc an toàn với Viện Quản lý Chất lượng Dược Quốc gia và đọc bài phát biểu về Tăng trưởng Xanh trước các sinh viện Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Hormats và các quan chức chính phủ Việt Nam đã trao đổi quan điểm về cách thức làm sâu sắc hơn sự hợp tác kinh tế để khuyến khích đầu tư và thương mại vì lợi ích chung, trong đó có Hiệp định TPP và các dự án năng lượng cụ thể. Thứ trưởng Hormats nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và việc thực thi nghiêm chỉnh các quyền sở hữu trí tuệ đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế.

Thứ trưởng Hormats cho biết các cuộc gặp của ông với các quan chức Việt Nam đã tập trung vào việc “tăng cường quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, nhất là tiềm năng to lớn đối với việc phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh tế”.

PV