Bình Dương thu hút 1,48 tỷ USD vốn FDI

14:04:11 | 29/8/2013

Tính đến ngày 15/8, Bình Dương đã thu hút 1,48 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm 88 dự án mới 648 triệu USD và 88 dự án điều chỉnh tăng vốn 400 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 2.174 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 18,4 tỷ USD.

Mới nhất, tỉnh Bình Dương đã trao Giấy chứng nhận đầu tư đợt 2 năm 2013 cho 23 dự án có vốn trực tiếp nước ngoài và 2 dự án có vốn trong nước.

Trong đó, trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 105,7 triệu USD và 15 dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 113,3 triệu USD.

Có một số dự án đầu tư mới có số vốn đầu tư cao như Công ty TNHH Tomoku Việt Nam với hơn 47,6 triệu USD, Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam tại Bình Dương với 21,4 triệu USD, Công ty TNHH Washin Aluminum Việt Nam với 15 triệu USD...

Dự án đầu tư tăng vốn có số vốn cao như Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial với 16 triệu USD, Công ty TNHH Vector Fabrication Việt Nam với 15,5 triệu USD, Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam với 12 triệu USD…


Trong các dự án FDI đầu tư mới và tăng vốn tại Bình Dương, Nhật Bản có 12 dự án với tổng vốn đầu tư 117,4 triệu USD; Hoa Kỳ có 2 dự án với vốn đầu tư gần 40 triệu USD; Đài Loan có 2 dự án với vốn đầu tư 21 triệu USD; Hàn Quốc có 2 dự án với vốn đầu tư hơn 14 triệu USD; Hà Lan, British West, Samoa, Singapore đều có 1 dự án.

Định hướng trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương chú trọng thu hút các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao như điện, điện tử, dược phẩm, cơ khí chính xác.

Tỉnh cũng khuyến khích kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và thị trưởng rộng lớn.

Được biết, hiện Bình Dương đã chuẩn bị quỹ đất khoảng 3.000 ha trong các khu công nghiệp để các nhà đầu tư có thể thuê để đầu tư sản xuất công nghiệp.

Nguồn: chinhphu.vn