HẬU GIANG

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực vì người dân và doanh nghiệp

09:36:45 | 19/3/2024 | HẬU GIANG

Cùng với nỗ lực tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, môi trường, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hậu Giang còn không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong tiếp cận đất đai.

Ngành Tài chính: Thực hiện nhiều giải pháp giúp phục hồi và phát triển kinh tế

09:34:57 | 19/3/2024 | HẬU GIANG

Năm 2023, ngành Tài chính Hậu Giang đã không ngừng nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phục hồi và phát triển kinh tế.

Đột phá về hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển bền vững

09:26:50 | 19/3/2024 | HẬU GIANG

Những năm gần đây, Hậu Giang đã có những bước đột phá về hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT - XH) phát triển bền vững.

Ngành Xây dựng: Góp phần đưa đô thị Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững

09:15:59 | 19/3/2024 | HẬU GIANG

Hai thập niên qua, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thay đổi căn bản cả về số lượng lẫn chất lượng.

Phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường

09:24:54 | 18/3/2024 | HẬU GIANG

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nói chung, trong đó, đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với việc làm cho lao động trong doanh nghiệp. Qua đó, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng có tay nghề và việc làm ổn định.

Hoạt động khoa học và công nghệ: Bám sát thực tiễn

09:20:37 | 18/3/2024 | HẬU GIANG

Xác định thành quả của khoa học và công nghệ (KH&CN) phải hướng tới con người, phục vụ con người, hoạt động KH&CN của tỉnh Hậu Giang đã chú trọng đến các đề tài, dự án có tính thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ngành Tư pháp: Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh cởi mở

09:15:04 | 18/3/2024 | HẬU GIANG

Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư - kinh doanh, ngành Tư pháp cũng thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tổ chức đối thoại chính quyền - doanh nghiệp (DN); qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo môi trường kinh doanh cởi mở.

Không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn

09:09:08 | 18/3/2024 | HẬU GIANG

Những năm gần đây, Hậu Giang đã trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế, đặc biệt là thu hút đầu tư và đổi mới cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua đó, xây dựng hình ảnh Hậu Giang mới năng động và cởi mở hơn.

Tạo dấu ấn trong phát triển hạ tầng giao thông

08:55:56 | 18/3/2024 | HẬU GIANG

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình (QLDAĐTXDCT) Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang được thành lập ngày 26/3/2020 theo Quyết định số 491/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban QLDAĐTXDCT Giao thông với Ban QLDAĐTXDCT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Chung sức thực hiện khát vọng đưa Hậu Giang vươn xa

09:55:43 | 17/3/2024 | HẬU GIANG

Từ một tỉnh thuần nông xuất phát điểm thấp, Hậu Giang đã tạo được sự bứt phá ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Thành quả hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, bền bỉ phấn đấu của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm đổi mới và hành động quyết liệt, chính quyền tỉnh luôn nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng DN, hiện thực hóa khát vọng đưa Hậu Giang vươn xa.

Huyện Vị Thuỷ: Tạo nền vững cho tương lai mở

10:05:13 | 15/3/2024 | HẬU GIANG

Những năm qua, Vị Thuỷ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá gắn với phát triển du lịch, đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và đạt nhiều kết quả đáng kể.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang: Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

10:04:31 | 15/3/2024 | HẬU GIANG

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,… Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.