BẾN TRE

Xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững

14:30:20 | 24/6/2010

Do đặc điểm về địa lý, sản xuất nông nghiệp Bến Tre chia thành 3 vùng đặc trưng là vùng ngọt, vùng lợ và vùng mặn . Hiện nay, Bến Tre vẫn là tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp với giá trị sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp chiếm khoảng 52% GDP, diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 77% diện tích đất tự nhiên.

Trong những năm qua, tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp giai đoạn 2001 – 2008 tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7%/năm, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác nông nghiệp đạt từ 31 tăng lên 59 triệu đồng. Kinh tế thủy sản, kinh tế vườn chuyển biến tốt. Chăn nuôi chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong ngành nông nghiệp. Kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH. Kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi.

Đặc biệt, công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại Bến Tre đã đi vào chiều sâu về hiệu quả, chất lượng. Hai thế mạnh kinh tế vườn và kinh tế thủy sản được tỉnh tập trung chỉ đạo đầu tư và khai thác. Trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tỷ trọng nông nghiệp từ 69% giảm xuống 62,45%, thủy sản tăng từ 30% lên 37,20%, lâm nghiệp từ 1,3% giảm còn 0,45%.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung triển khai một số chợ đầu mối nông, thủy sản. Đồng thời, khuyến khích nông dân tham gia các hiệp hội, liên kết sản xuất, thực hiện quy trình thống nhất để có sản phẩm đồng bộ về năng suất chất lượng, hỗ trợ việc gia tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang đặt ra mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 6 - 6,5%/năm; giải quyết cơ bản việc làm, giảm lao động nông nghiệp còn khoảng 52% so với lao động xã hội, nâng thu nhập của nông dân lên gấp trên 3 lần so với hiện nay.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Bến Tre đang tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp chế biến và dịch vụ ở nông thôn, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quốc Hưng

Các tin khác