BẾN TRE

Công thương Bến Tre: Nhiều chuyển biến tích cực

14:33:12 | 24/6/2010

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao. Năm 2008, khép lại hoạt động công thương trên điạ bàn tỉnh, Bến Tre đã có nhiều dấu hiệu khả quan.

Công nghiệp được xem là ngành mũi nhọn trong tương lai của Bến Tre. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh đã kéo theo sự tăng trưởng một số ngành hàng công nghiệp như chế biến dừa và chế biến thủy sản. Tỉnh cũng xác định chú trọng đầu tư vào xây dựng hạ tầng KCN. Hiện tại, các cụm, khu CN trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã được đẩy mạnh tiến độ. Năm 2008, toàn tỉnh nâng số cụm CN đã quy hoạch lên 4 cụm là thị trấn Giồng Tôm, Cụm CN Bình Thới-Bình Đại, An Đức Ba Tri, thị trấn Chợ Lách.

Song song đó, Bến Tre chủ trương hướng đến nền công nghiệp sạch.Theo đó, chương trình này tập trung vào việc giảm thiểu ô nhiễm và tăng hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên vật liệu trong công nghiệp thông qua việc xây dựng cam kết, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, phổ biến, thông tin, tuyên truyền về áp dụng sản xuất sạch.

Cùng với công nghiệp, thương mại của tỉnh cũng có nhiều chuyển biến. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu tăng cao. Tổng kim ngạch ước đạt 184 triệu USD, tăng 30.43% so với năm 2007 và vượt 22.68% so với kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như thủy hải sản vẫn thể hiện được vai trò đầu tàu với tổng sản lượng 29.271 tấn, vượt 8,41% so kế hoạch, chiếm 38,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, hàng dệt may 10,773 triệu USD tăng 92,31% so cùng kỳ và tăng hơn 3 lần kế hoạch… Sản lượng các mặt hàng tăng lên đã thôi thúc các DN từng bước mở rộng thị trường. Năm 2008, thị trường xuất khẩu tỉnh đã tiếp tục được mở rộng. Các mặt hàng của tỉnh thâm nhập được 12 nước. Năm qua, thị trường Châu Á chiếm trên 50% tỷ trọng, thị trường EU chiếm đến 29,97% so với cùng kỳ và chiếm 25,88% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Năm 2009, ngành dự kíên sẽ phát triển công nghiệp, thương mại với tốc độ tăng trưởng cao, đi đôi với triển khai đầu tư các dự án đã được cấp phép. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa dự kiến 13.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến là 212 triệu USD tăng 15,3% so với năm 2008 đồng thời tích cực khai thác thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới và các thị trường tiềm năng.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đề ra, Bà Dương Ngọc Duyên, Giám đốc Sở công thương Bến Tre cho biết: ngành công thương sẽ bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu CN và khu dân cư Giao Long, cụm CN An Hiệp, triển khai thêm các khu, cụm CN mới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phát triển ngành chế biến nông lâm thủy sản, phối hợp với sở khoa học công nghệ để hỗ trợ DN đầu tư.

Thanh Thảo