BẾN TRE

Bổ sung nhân lực tạo đà cho phát triển

14:38:37 | 24/6/2010

Những năm gần đây, Bến Tre đã tập trung xây dựng các cụm CN, KCN góp phần vào sự phát triển của đất nước. Công tác dạy nghề của tỉnh cũng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm dần tỉ lệ thất nghiệp hàng năm.

Hệ thống giáo dục đào tạo nghề của tỉnh cho thấy việc xã hội hóa giáo dục, đào tạo nghề đã được quan tâm và triển khai đồng bộ. Công tác dạy nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực: số lượng lao động qua đào tạo nghề ngày càng tăng, ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng đáp ứng được yêu cầu cho các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, Bến Tre có 19 cơ sở dạy nghề. Tất cả những trung tâm, trường dạy nghề này đều được phân bố khá đồng đều trên địa bàn. Cùng với đội ngũ giáo viên luôn tăng về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được chuẩn hóa thì trang thiết bị tại các trường cũng được đầu tư tương đối đầy đủ và đa dạng. Hằng năm, tỉnh Bến Tre đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm dạy nghề từ 5 đến 6 tỷ đồng.

Tính đến nay, mỗi năm, các trường dạy nghề của tỉnh thu hút được trên dưới 12.000 học viên. Theo đó, gần 10.000 lao động được đào tạo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 30% (2006) lên 36% (2008). Năm 2006, toàn tỉnh đào tạo 8.650 học viên, trong đó cơ sở dạy nghề tư thục đào tạo là 1.352 học viên và năm 2007 số lượng đào tạo đạt 10.234 học viên, trong đó cơ sở dạy nghề tư thục đào tạo 1274 học viên.

Mỗi năm, các trung tâm, trường đào tạo nghề đã góp phần không nhỏ vào giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động của tỉnh, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh từ 4.53% xuống còn 3.98%.

Đến nay, hệ thống dạy nghề của Bến Tre cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề. Trong những năm tới, tỉnh sẻ tiếp tục thực hiện quy hoạch, xây dựng thêm trường nghề tại khu vực Cù Lao Minh cũng như tăng cường liên kết với các trường ngoài tỉnh để đáp ứng nhu cầu về lao động hiện nay. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2010 tỉ lệ lao động qua đào tạo là 40%.

Thanh Thảo