BẾN TRE

Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới bưu điện

14:54:33 | 24/6/2010

Bưu điện tỉnh Bến Tre được thành lập ngày 6/12/2007 theo Quyết định 530 /QĐ-TCCB/HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam. Năm 2008, Bưu điện đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng.

Bến Tre là tỉnh thuộc Đồng bằng ven biển, dân cư sống rải rác nên việc phát triển mạng lưới cũng như các dịch vụ bưu chính gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế của Bến Tre đang trên đà phát triển song nông nghiệp vẫn chiếm phần lớn, đời sống nhân dân còn khó khăn. Điều này đã tác động đến quá trình phát triển của Bưu điện tỉnh.

Mặc dù vậy, với nhiều nỗ lực, ngay trong năm đầu, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2008, hoạt động đầu tư và phát triển mạng lưới tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hiện tổng số điểm phục vụ bưu chính – viễn thông là 577, trong đó có 60 bưu cục các loại, 410 đại lý đa dịch vụ và 107 điểm Bưu điện văn hóa xã, bán kính phục vụ là 1,13 km. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Bưu điện tỉnh đã nâng cấp, xây dựng mới một số Bưu điện văn hóa xã, mở thêm một số cửa hàng và phòng intenet tại các huyện… Hoạt động phát hành báo chí và bưu chính năm 2008 đều vượt chỉ tiêu. Năm 2008, doanh thu từ phát hành báo chí đạt hơn 1,6 tỷ đồng, đạt 107,85 kế hoạch, doanh thu bưu chính và dịch vụ đạt 60,7 tỷ đồng, đạt 105,1% kế hoạch.

Có được những kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và lãnh đạo tập trung thống nhất, cán bộ công nhân viên có chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Bưu điện Bến Tre cũng thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, có chế độ khen thưởng kịp thời, tạo được không khí phấn khởi trong lao động sản xuất.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phát động, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã phát động các phong trào thi đua và nhận được nhiều bằng khen. Năm 2008, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin – Truyền thông trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” cho 11 cán bộ công nhân viên, tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2008...

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội, năm 2009, Bưu điện tỉnh Bến Tre tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới, mở rộng và nâng cấp một số bưu điện huyện. Đặc biệt, tỉnh chú trọng hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đưa quản lý báo chí bằng hệ thống tin học cũng như tổ chức các chương trình khuyến mại thu hút khách hàng và nâng cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh Bến Tre cũng đang đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên, đảm bảo nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới, phấn đấu năm 2009 doanh thu đạt 61 tỷ đồng, tăng 5,42% so với 2008.

Quốc Hưng