BẾN TRE

Công ty CP Mía Đường Bến Tre: Sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm

14:59:27 | 24/6/2010

Công ty CP Mía Đường Bến Tre được thành lập năm 1997. Năm 1998, nhà máy xây dựng hoàn thành và bắt đầu sản xuất với công suất ban đầu 1000 tấn nguyên liệu mía cây/ngày. Sự ra đời của Công ty đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hiện nay, hoạt động của Công ty CP mía đường Bến Tre đã trải qua 11 vụ và sản xuất được 186.236 tấn đường. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã không ngừng đầu tư nâng cấp, cải tiến dây chuyền sản xuất, từ công suất ban đầu 1000 tấn/ngày lên 2.500 tấn/ngày. Với việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, công tác quản lý của Công ty đã dần đi vào bài bản.

Nguyên liệu có vai trò quan trọng, vì thế, UBND tỉnh đã quy hoạch 50.000 ha để xây dựng vùng mía nguyên liệu. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. Niên vụ 2007-2008, Công ty đầu tư thêm 400 ha, niên vụ 2008 -2009 là 1.100 ha và 2009 – 2010 là 1500 ha. Hiện tại, Công ty đang tập trung đầu tư dự án vùng nguyên liệu mía ở Thạnh Phú, Mỏ Cày, Giồng Trôm… và cử cán bộ xuống thu mua. Đặc biệt, Công ty còn phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Hiệp Hoà (Long An), nhà máy đường Ấn Độ và một số công ty khác tổ chức thu mua mía, giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN của Chính phủ, Công ty Mía đường Bến Tre được cổ phần hóa và đạt được những kết quả khả quan. Quy trình sản xuất được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nên chất lượng sản phẩm ổn định. Lợi nhuận của công ty đạt hơn 17 tỷ đồng.

Để có được những thành công trên, Công ty đã có nhiều giải pháp để phát triển kinh doanh. Năm 2008, việc tận thu bã mía đã thu về cho công ty hơn 1 tỷ đồng, doanh thu từ việc bán nguồn điện sản xuất từ nhà máy đạt 100 triệu đồng. Hiện tại, công ty đã ký với doanh nghiệp sản xuất phân bón của Nhật để sản xuất phân vi sinh. Việc làm này sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho công ty trong thời gian tới.

Hiện nay, Công ty CP Mía đường Bến Tre có hơn 360 cán bộ công nhân viên, gồm 9 phòng ban, 2 phân xưởng. Qua 11 vụ sản xuất, công tác quản lý và điều hành được nâng lên. Đặc biệt, hầu hết đội ngũ Công ty đều là những người có tâm huyết với ngành đường.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Công ty cho biết: Ngành mía đường giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần xóa đói giảm nghèo nên được sự quan tâm các cấp, ngành từ đó tạo được sự hậu thuẫn lớna. Chương trình mía đường quốc gia ra đời cũng giúp ngành đường đứng vững và phát triển.

Viết Hoài