BẾN TRE

Thành phố năng động trong thương lai

15:49:28 | 24/6/2010

Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh, diện mạo của thị xã Bến Tre ngày một khởi sắc. Trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển công nghiệp, thương mại, những vấn đề về môi trường, an sinh xã hội cũng được chính quyền thị xã quan tâm.

Phát triển về mọi mặt

Theo thống kê, kinh tế thị xã phát triển đạt mức khá cao. Trong đó, năm 2006 tăng 15,41%, năm 2007 tăng 15,95%, năm 2008 tăng 16,17%. Khu vực thương mại dịch vụ tăng từ 18-20%/năm. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm trên 58% GDP, tỷ trọng KCN, xây dựng đạt xấp xỉ 38%.

Song song với kết quả trên, việc xây dựng đô thị cũng được thị xã tập trung thực hiện. Công tác này được bắt đầu từ năm 2003 và trở thành mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Bến Tre trở thành một đô thị loại III, tiến tới xây dựng thành phố trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, với một số tuyến đường: đường tỉnh 887, đường tiểu dụ án, đường Nguyễn Văn Tư, đường và Công viên Hùng vương phường 5, phường 7... Các tuyến đường mới không chỉ làm đẹp cho đô thị mà còn tạo được sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của thị xã.

Năm 2005, thị xã Bến Tre thực hiện thí điểm mô hình xã hội hóa khu dân cư ở phường 3. Mô hình này đã được nhân rộng các phường khác. Đến nay, tỉnh có 8 phường thực hiện xã hội hóa, thu gom rác thải đạt 100% kế hoạch và có đến trên 95% hộ dân các phường đăng ký tham gia thu góp rác. Hàng năm, ngân sách thị xã và vốn huy động trong dân từ 7 đến 10 tỷ đồng.

Hiện nay, thị xã Bến Tre đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Cuối năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo là 3,22%, năm 2008 giảm còn 1,86%. Theo nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của ĐHĐB Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2005-2010, mục tiêu là thị xã Bến Tre được công nhận đô thị loại III năm 2010. Nhưng với quyết tâm cao, tháng 8/2007 thị xã đã được công nhận đô thị loại III.

Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ tịch UBND thị xã Bến Tre: Động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã là “từ năm 2002, Tỉnh ủy Bến Tre ban hành NQ 07-NQ/TU giai đoạn 2002 – 2005 và định hướng đến năm 2010. Nghị quyết 07 đề ra mục tiêu tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế. Sau khi nghị quyết được ban hành đã có nhiều chuyển biến tích cực.”

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Mục tiêu quan trọng của thị xã Bến Tre là sớm đưa thị xã là thành phố trực thuộc tỉnh, đô thị loại II trong thời gian tới. Để làm được điều này, thị xã Bến Tre phấn đấu nâng các tiêu chí đô thị, đảm bảo vững chắc và mang tính bền vững lâu dài.

Hiện tại, thị xã Bến Tre đang tiếp tục thực hiện công việc vận động toàn Đảng bộ và nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua xây dựng thị xã Bến Tre. Đặc biệt, năm 2009 được chọn là năm phát động phong trào thi đua xây dựng “Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp và Thân thiện” và thực hiện chủ trương 4 tốt: “Đoàn kết tốt – Môi trường tốt – Nếp sống tốt – An ninh tốt”. Tương lai, thị xã Bến Tre sẽ không chỉ là một thành phố phát triển về kinh tế - xã hội mà còn là một thành phố ôn hòa, hiếu khách, là nơi dừng chân lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Quốc Hưng