LÂM ĐỒNG

Sản phẩm Nông nghiệp Lâm Đồng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

14:35:50 | 14/7/2010

Với diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, khí hậu ôn hòa, đất đai đa dạng thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao…, những năm qua nông nghiệp nhanh chóng trở thành thế mạnh và là mũi nhọn đột phá của nền kinh tế Lâm Đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ VII, trong 10 năm qua (2001 - 2010), nhiều chính sách mới đã được ban hành và nhiều chương trình dự án đã được triển khai thực hiện, theo đó kinh tế nông nghiệp không ngừng lớn mạnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá cao: giai đoạn 2001-2005 là 7,4%; giai đoạn 2006 - 2010 trên 10%, đến năm 2010 cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 48% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh. Sản xuất nông lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; diện tích, sản lượng các loại cây trồng vật nuôi chất lượng cao ngày càng tăng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như giá trị sản xuất 1ha canh tác năm 2000 chỉ khoảng 20,7 triệu đồng/ha thì đến năm 2010, con số này ước đạt khoảng 70 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Đặc biệt bằng việc thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng và tìm kiếm thị trường..., giá trị sản phẩm nông sản toàn tỉnh ngày càng tăng cao, góp phần tăng nhanh giá trị xuất khẩu sản phẩm nông sản hàng hóa đạt trên 190 triệu USD/năm, chiếm trên 90% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, so sánh với năm 2000 giá trị xuất khẩu nông sản tăng trên 18 lần.

Với những bước đột phá và sự lớn mạnh không ngừng, ngành nông nghiệp luôn giữ vững vai trò nền tảng chi phối các ngành công nghiệp, du lịch dịch vụ, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Diện mạo nông thôn Lâm Đồng đổi mới từng ngày và đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân vùng nông thôn cải thiện đáng kể. Thu nhập của các hộ nông dân ngày càng được nâng cao, nhất là ở những vùng sản xuất rau hoa và cây công nghiệp.

Phát huy những thành tựu đạt được, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 16.377.867 triệu đồng (năm 2015), tăng khoảng 32% so với năm 2010; trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt từ 7-8%. Diện tích canh tác ổn định khoảng 280.000 ha, tăng hệ số sử dụng đất và thâm canh cây trồng, vật nuôi. Đến năm 2015, tỷ lệ nông lâm sản qua chế biến đạt khoảng 80%, trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt từ 30% trở lên; phấn đấu sản phẩm các vùng trồng rau, chè tập trung, các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản được kiểm tra đạt quy định VSATTP đạt trên 90%.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh chủ trương tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu Lâm Đồng vẫn là trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, kế cả công nghệ biến đổi gien. Thúc đẩy nhanh phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, kinh tế trang trại, hợp tác xã trồng trọt, chăn nuôi có mức độ chuyên môn hóa và thâm canh cao để cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho công nghiệp và xuất khẩu. Gắn chặt các khâu giống - công nghệ - thị trường tiêu thụ trong quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích. Ưu tiên phát triển nhanh một số cây trồng, vật nuôi như rau, hoa, bò sữa, cá nước lạnh... có lợi thế để tạo bước chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Án – Giám đốc Sở NN & PTNT Lâm Đồng cho biết thêm cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, tỉnh tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tập trung đầu tư thâm canh gắn sản xuất nông nghiệp với sơ chế, bảo quản sau thu hoạch; xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với phát triển các cơ sở chế biến công nghiệp, đặc biệt là đối với cà phê và chè để ngày càng nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển tòan diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng cạnh tranh cao; ứng dụng nhanh và kịp thời các thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để đạt hiệu quả và giá trị cao, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm đặc thù của Lâm Đồng trên thị trường trong nước và ngoài nước, mở rộng các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến.

Quan trọng hơn, lâm đồng sẽ tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020; xây dựng quy họach vùng sản xuất rau, chè an tòan đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng GAP, GMP, HACCP. Rà soát và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy hoạch trọng điểm song song với ồn định diện tích các vùng chuyên canh chè, cà phê, dâu tằm; tập trung chỉ đạo đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn vệ sinh thực phẩm để không ngừng tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục rà soát, đổi mới giống và cơ cấu cây trồng, phát triển rau, hoa, cao su, ca cao tăng cả về diện tích, sản lượng, chất lượng đảm bảo phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Đồng thời thực hiện chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng quy trình thâm canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Hồng Hoa