HÀ GIANG

Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Hà Giang: Sáng tạo vận dụng cơ chế mới

16:45:16 | 2/8/2011

Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Hà Giang tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi cổ phần hóa từ năm 2005 với vốn điều lệ khoảng 3 tỷ. Đến tháng 12/2009 công ty đã cổ phần hóa toàn bộ phần vốn của nhà nước đồng thời điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5,6 tỷ đồng để chủ động công tác tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty bắt đầu tiếp cận hoạt động trong cơ chế mới đòi hỏi sự năng động sáng tạo của người cán bộ quản lý và mỗi cổ đông phải vận dụng sao cho phù hợp với xu thế phát triển của cơ chế thị trường.

Đứng trước những thách thức ấy, nhiều giải pháp được triển khai giúp công ty phát triển ổn định. Về yếu tố con người, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ năng lực, tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng tốt các yêu cầu của xã hội. Công ty thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đi đào tạo. Nhờ đó, đến năm 2011, trong tổng số 59 cán bộ, nhân viên, trình độ đại học cao đẳng chiếm trên 20%.

Để giải quyết khó khăn về nguồn vốn, công ty đã vận dụng mọi hình thức vay huy động từ cán bộ, nhân viên, các đơn vị bạn và từ ngân hàng. Hội đồng quản trị đã vận dụng và tranh thủ thời cơ trong kinh doanh. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về chuyên môn, thực hiện chính sách quốc gia về thuốc, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong ngành y tế và khách hàng nhằm tạo lòng tin xây dựng sự hợp tác cùng phát triển.

Hiện nay, công ty đã có những bước chuẩn bị mạng lưới bán hàng, mở rộng thị trường. phát huy lợi thế của doanh nghiệp nhà nước, có bề dày kinh nghiệm và uy tín. Để duy trì được lợi thế này, công ty xác định “phục vụ để kinh doanh, kinh doanh phải phục vụ” cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Mạng lưới bán hàng cũng được củng cố và nâng cao hiệu quả. Hiện tại, công ty có 2 nhà thuốc, 25 quầy trực thuộc và các hiệu thuốc, 61 đại lý chủ yếu ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa và các trạm y tế xã. Trong năm 2011, công ty sẽ xây dựng thêm kho GDP, quầy trung tâm bán buôn, bán lẻ tại văn phòng công ty đạt tiêu chuẩn GPP.

Hiện nay, mạng lưới phân phối của công ty bao gồm: bán buôn chủ yếu những mặt hàng tham gia thầu và trúng thầu đáp ứng cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh. Bán lẻ gốm các nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc và các đại lý chủ yếu phục vụ nhu cầu thuốc vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đại lý, chủ yếu phục vụ các cơ sở tuyến vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công ty xây dựng chính sách bán hàng đến từng mậu dịch viên, người lao động nhằm tạo công ăn việc làm cho cán bộ, nhân viên.

Từ những nỗ lực đó, những năm qua công ty luôn đạt tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 12%/năm. Các nghĩa vụ thu nộp ngân sách và các khoản phí luôn hoàn thành đầy đủ. Sau khi cổ phần hóa, công ty luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể, chủ động sáng tạo trong kinh doanh.

Theo ông Nông Thành Long – Chủ tịch HĐQT cho biết: Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh, điều chỉnh kịp thời những tồn tại yếu kém, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo phục vụ và kinh doanh có hiệu quả góp phần cho sự nghiệp phát triển ngành y nói chung và ngành dược nói riêng đảm bảo phát triển bền vững.

PV