THANH HOÁ

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Thanh Hóa: Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực

09:36:27 | 20/12/2011

Những biến động của thị trường xây dựng trong thời gian qua đã làm cho hoạt động đầu tư của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Thanh Hóa gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao tính chuyên nghiệp, ngày một hoàn thiện chất lượng các công trình xây lắp, dịch vụ công ích, đầu tư – kinh doanh bất động sản.

Ông Hứa Duy Sách - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Thanh Hóa luôn chủ động tìm việc làm, tham gia đấu thầu các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Lễ Môn và mở rộng các dự án tại các huyện trong tỉnh Thanh Hóa. Một loạt các dự án như: Dự án hỗ trợ đào móng nhà dân khu Tái định cư Xuân Lâm; Dự án san lấp mặt bằng nhà máy Yotsuba Dress Việt Nam giai đoạn 2; Dự án xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước thải từ Khu A về trạm xử lý nước thải KCN Lễ Môn…đã góp phần khẳng định mạnh mẽ uy tín chất lượng của Công ty trên thị trường.

Không chỉ thành công trên lĩnh vực xây lắp, dịch vụ công ích và công tác đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đối với nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công, đơn vị luôn đảm bảo duy trì tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công ty đã thực hiện thu gom, xử lý rác thải trong hai khu tái định cư Hải Bình và Nguyên Bình và tiếp tục đảm bảo việc duy trì các dịch vụ một cách ổn định. Về lĩnh vực bất động sản, Công ty đang thực hiện đầu tư hạ tầng đồng muối Hải Hà –Tĩnh Gia và cho thuê mặt bằng.

Không những vậy, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Thanh Hóa còn luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, công tác đoàn thể và thi đua khen thưởng. Lãnh đạo Công ty đã triển khai tốt công tác sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với công việc từng người để phát huy tính chủ động trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty thông qua tuyển dụng, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ. Các đoàn thể của Công ty cũng thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, giúp họ ổn định tư tưởng, gắn bó với công việc của đơn vị. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên chức của Công ty nhờ vậy đã tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thi đua khen thưởng cũng được duy trì nhằm khơi dậy, khuyến khích sự nỗ lực, năng động sáng tạo của người lao động, tạo nên các phong trào thi đua thiết thực và mạnh mẽ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới tập thể cán bộ công nhân viên chức Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tập trung nguồn lực, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đội Khuyến