THANH HOÁ

Nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp

10:22:13 AM | 20/12/2011

Trong giai đoạn 5 năm từ 2006-2010, mặc dù phải đối mặt với tình hình thiên tai, dịch bệnh song với sự bám sát định hướng, mục tiêu Nghị quyết 39 của Bộ Chính Trị và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức khá. Ngành đã thực hiện thắng lợi mục tiêu lương thực khi tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao; cây công nghiệp, cây thực phẩm phục vụ công nghiệp chế biến tiếp tục được mở rộng và phát triển ổn định. Chăn nuôi phát triển cả về số lượng và chất lượng, bước đầu đã có chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Không những vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngành. Đến nay, đã có 26 huyện thị trong tỉnh thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Những thành tựu trên sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đã và đang có ý định đầu tư vào ngành nông nghiệp. Ban lãnh đạo ngành nông nghiệp Thanh Hóa luôn chào đón các nhà đầu tư và đưa ra hàng loạt những chính sách ưu đãi đối với các đơn vị. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp. Sở còn thường xuyên giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp; phổ biến tới các hộ dân, trang trại và các đơn vị sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản về nhu cầu xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới. Công tác cải cách hành chính có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp được thông thoáng hơn. Cho đến thời điểm này ngành đã chỉ đạo 37 đơn vị cơ sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hoặc cửa liên thông, áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời công bố công khai quy trình, thủ tục hồ sơ, các khoản lệ phí trên trang web của ngành.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp đã đưa ra các giải pháp, mục tiêu nhằm thúc đẩy quá trình được thực thi và giúp cho ngành phát triển bền vững. Ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu đã có. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cây cao su, sản xuất rau an toàn, quy hoạch chế biến nông, lâm, thủy sản. Đối với sản xuất lương thực, tiến hành xây dựng, triển khai có hiệu quả vùng lúa thâm canh cao sản, phấn đấu đến năm 2013 đạt diện tích 50.000 ha lúa thâm canh cao sản, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Trong chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng cần có sự điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng. Tăng cường huy động vốn đầu tư cho Nông nghiệp và phát triển nông thôn như đầu tư các công trình thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng các khu chăn nuôi, hoàn thành các chương trình kiên cố kênh mương liên huyện, liên xã, kênh mương nội đồng; Nhanh chóng tập trung chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh theo phương châm “phòng là chính” để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng giống nông, lâm, thủy sản.

Phạm Mai