HỒ CHÍ MINH

Đầu tư phát triển các ngành mũi nhọn theo chiều sâu

12:47:13 | 10/7/2012

Với nỗ lực đổi mới phương thức xúc tiến cũng như không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua Thành phố HCM luôn là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn FDI; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của Thành phố. Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM – ông Thái Văn Rê khẳng định: “Không những thu hút đáng kể vốn đầu tư, nỗ lực đáng ghi nhận nhất là Thành phố đã thu hút nguồn vốn theo đúng định hướng phát triển của mình…”. Mỹ Châu thực hiện.

Ông có thể thông tin thêm về thành quả thu hút đầu tư của Thành phố từ đầu năm 2012 cho đến thời điểm hiện nay, nhất là thu hút FDI?

Kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài từ năm 1988 đến nay, Thành phố đã thu hút được 4.239 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 31 tỷ USD. Riêng trong thu hút FDI, tính từ đầu năm đến ngày 28/5/2012, có 145 dự án được cấp mới Giấy CNĐT trên địa bàn Thành phố với tổng vốn đầu tư 180,36 triệu USD; chủ yếu trong lĩnh vực thương mại (50 dự án, 39,4 triệu USD), công nghiệp chế biến (16 dự án, 32,8 triệu USD). Tuy nhiên thành quả đáng ghi nhận nhất là Thành phố đã đi đúng hướng trong thu hút vốn đầu tư cũng như hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã đề ra..

Để đạt được những kết quả này, Thành phố đã rất nỗ lực trong việc chia sẻ những vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư từ khi bắt đầu cho đến khi triển khai dự án; quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền thông qua nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền Thành phố , các Sở, ngành với các doanh nghiệp qua các chương trình hội nghị, hội thảo để tìm hiểu về những đề xuất và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh phát triển công nghiệp, chế biến, dịch vụ - du lịch… nhưng vấn đề phát triển các ngành mũi nhọn này theo chiều sâu vẫn còn nhiều bất cập. Vậy Thành phố đã vạch ra những giải pháp, quy hoạch gì để giải quyết những bất cập trong việc đầu tư phát triền các thế mạnh này của Thành phố ?

Thành phố có thế mạnh phát triển công nghiệp, chế biến, dịch vụ - du lịch. Để phát triển các ngành mũi nhọn này theo chiều sâu, Thành phố đã ban hành nhiều Chương trình, đề án tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể về Chương trình tổng quát, hiện Thành phố đang tập trung phát triển 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển những ngành có tiềm năng lớn phù hợp với điều kiện thuận lợi của Thành phố nhằm đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu. Đồng thời tập trung vào những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, đi đầu trong cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bền vững. Song song với việc tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, Thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tính đến nay Thành phố đã thực hiện hỗ trợ lãi vay cho 137 dự án với tổng số vốn đầu tư là 12.379 tỷ đồng. Số vốn được bù lãi vay là 5.995,04 tỷ đồng.

Những biện pháp cương quyết đối với những nhà đầu tư không có năng lực, những dự án chậm triển khai sẽ là yếu tố quan trọng giúp gia tăng hiệu quả thu hút đầu tư. Vậy thời gian qua Thành phố đã thể hiện sự cương quyết, cứng rắn của mình ra sao?

Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã có một số nhà đầu tư không có năng lực và một số dự án đầu tư chậm triển khai. Đối với những trường hợp này, Chính quyền Thành phố cũng đã quan tâm tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ cho các nhà đầu tư và dự án. Tuy nhiên, nếu sau đó, phát hiện những nhà đầu tư này thật sự không có năng lực cũng như những dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng, chính quyền Thành phố sẽ nhắc nhở, khuyến cáo và tiến hành xử lý vi phạm.

Theo quy định của Pháp luật về Đầu tư, đối với những dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư, nếu quá 12 tháng kể từ khi được cấp phép mà không triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm tiến độ quá 12 tháng thì cơ quan cấp phép có quyền xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy CNĐT trước thời hạn. Riêng đối với những dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nếu dự án không được triển khai thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt thì cơ quan cấp phép cũng có quyền xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy CNĐT trước thời hạn. Căn cứ các quy định trên, những nhà đầu tư thật sự không có năng lực, những dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng, không còn khả thi, sau khi đã được nhắc nhở và khuyến cáo nhưng vẫn không triển khai thực hiện được thì Chính quyền Thành phố cương quyết xử lý theo quy định.

Với sự công tâm và thái độ cương quyết, thời gian qua Thành phố cũng đã xử lý, chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi Giấy CNĐT đối với một số dự án có quy mô lớn trong tình trạng như trên như dự án của Công ty TNHH Associates Việt, Công ty TNHH LD Lee & Co, Công ty TNHH LD Pine & Đại Tín, Công ty TNHH Yon Woo – Vạn Phúc...

Khi thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT, BOT, Thành phố có vấp phải những khó khăn, thách thức nào không, thưa ông? Vậy Thành phố sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư vượt qua thách thức này như thế nào?

Đối với các dự án thực hiện theo hình thức BOT, khó khăn hiện nay là hình thức đầu tư này ngày càng bị thu hẹp, khó khả thi vì không phải dự án nào cũng có thể tiến hành thu phí được. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức BT, nếu thực hiện dự án theo hình thức BT trả chậm bằng tiền thì trong thời điểm hiện nay nguồn ngân sách Thành phố gặp nhiều khó khăn và thực chất cũng là áp lực lên ngân sách Thành phố. Nếu thực hiện dự án theo hình thức BT trả bằng đất thì hiện nay quỹ đất sạch của Thành phố không có sẵn, đa số là đất chưa đền bù giải tỏa. Ngoài ra còn phải kể đến những khó khăn về công tác di dời, giải phóng mặt bằng.

Để đồng hành vượt khó cùng nhà đầu tư, Thành phố giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát quỹ đất sạch trên địa bàn Thành phố nhằm tăng tính khả thi của dự án BT. Tách dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thành dự án riêng; đồng thời chỉ đạo UBND địa phương thực hiện trước dự án này nhằm đẩy nhanh việc triển khai dự án. Ngoài ra chính quyền Thành phố cũng đã có cuộc họp và báo cáo Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn một số điều chưa rõ tại Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính. Đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, theo dõi tiến độ hàng tháng và có báo cáo các vướng mắc, khó khăn để UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Có thể thấy nguồn nhân lực chính là nền tảng cho mọi sự phát triển, là cốt lõi của thành công. Vậy trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Thành phố có những hướng đi cũng như những chương trình cụ thể nào?

Chúng tôi tập trung đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề, tăng cường năng lực quản lý chiến lược trong từng ngành. Đồng thời quy hoạch và quản lý đội ngũ nghiên cứu và triển khai (R&D) chuyên nghiệp, đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu chất lượng và đồng bộ về cơ cấu.

Bên cạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề, Thành phố cũng tập trung nghiên cứu xây dựng quỹ tín dụng dạy nghề nhằm hỗ trợ lao động nghèo, lao động chính sách, những người mất việc làm cần đào tạo lại. Tổ chức trợ vốn cho các doanh nghiệp có khả năng đào tạo tại chỗ và thu hút nhiều lao động làm việc ổn định, nhất là lao động nữ. Phát huy lực lượng kiều bào về đầu tư, kinh doanh, góp phần xây dựng Thành phố ; xây dựng chương trình đào tạo kiến thức kinh doanh cơ bản và pháp luật cho các doanh nghiệp.

Phát huy hiệu quả từ những đợt vận động trước đó, Thành phố đang tiếp tục huy động vốn thuộc các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị để đào tạo nghề với những tiêu chuẩn chất lượng được quy định chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề. Đồng thời tăng cường hợp tác, liên doanh, trao đổi với các cơ sở đào tạo của nước ngoài.