QUẢNG NAM

Huyện Thăng Bình: 15 năm một chặng đường

09:36:50 | 13/7/2012

Qua 15 năm không ngừng đổi mới phát triển, huyện Thăng Bình đã gặt hái được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Nhìn lại chặng đường 15 năm, Thăng Bình có một diện mạo mới, khang trang và giàu đẹp hơn với những bước phát triển thần kỳ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân hàng năm đạt trên 15%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 tăng 28 lần so với năm 1997.

Ngành nông nghiệp đã từng bước chuyển sang hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; đưa tiến bộ KH – KT, công nghệ vào đồng ruộng, góp phần tăng năng suất cây trồng. Công nghiệp từng bước phát triển khá, giá trị công nghiệp tăng gấp 10 lần so với năm 1997, tạo tốc độ tăng bình quân hàng năm 29,5%. Toàn huyện được quy hoạch 10 cụm công nghiệp với 257ha. Hiện nay đã có 4 cụm công nghiệp quy hoạch chi tiết, 13 doanh nghiệp đã đầu tư, giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động. Một số ngành công nghiệp được đầu tư phát triển nhanh như công nghiệp khai khoáng, may mặc, chế biến nông lâm thủy sản….đã tạo ra sản phẩm xuất khẩu. Cùng với công nghiệp, lĩnh vực thương mại – dịch vụ có bước phát triển mới, tăng trưởng bình quân 17,5%.

Kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. Tổng giá trị đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong 15 năm qua đạt trên 1.600 tỷ đồng. Nhiều dự án quan trọng đã được đưa vào sử dụng như Hồ chứa nước Đông Tiễn, hiện đại hóa hệ thống kênh Phú Ninh, Kênh N2A – Việt An….góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Song song với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển đảm bảo cân đối về qui mô, công tác phổ cập giáo dục được duy trì, chất lượng được nâng cao. Y tế được tăng cường từ huyện đến cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Việc phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt nhiều kết quả. Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,9%, cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Lê Thị Thanh Mai cho biết hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong suốt 15 năm qua của huyện nhà đã và đang tiếp tục phát huy tác dụng trên nhiều mặt; cùng với tiềm năng lợi thế dồi dào, hiệu quả cao từ mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tinh thn tự lực tự cường của cán bộ và nhân dân… sẽ là những nền tảng vững chắc, là động lực để huyện Thăng Bình đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Theo đó năm 2012 huyện tập trung đẩy mạnh tăng năng suất kinh tế nông nghiệp, tạo ra nguồn sản phẩm có giá trị cung cấp đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và TTCN, tạo sức bật cho nền kinh tế. Trước mắt huyện tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng một số cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động và nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, trong đó chú trọng cơ sở hạ tầng kinh tế phục vụ công nghiệp và du lịch nhằm tạo ra hướng mới về ngành nghề giúp xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và nâng dần mức sống cho người dân, từng bước chuyển dần lực lượng lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Thăng Bình đã và đang tạo dựng cho mình thế và lực vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện và bền vững, đưa Thăng Bình trở thành một huyện vùng cao phát triển kinh tế năng động của tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

Thanh Kiều