THANH HOÁ

Huyện Hoằng Hóa hướng đến vùng kinh tế trọng điểm

4:53:14 PM | 24/8/2012

Năm 2012, Hoằng Hóa tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Đây là những tiền đề quan trọng để làm nền tảng cho Hoằng Hóa hướng đến năm 2015 phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

Sản xuất công nghiệp, du lịch dịch vụ tăng trưởng cao

Một trong các chương trình trọng điểm được Hoằng Hóa quan tâm là lĩnh vực phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Gần đây hoạt động CN-TTCN có bước tăng trưởng cao về số lượng và chất lượng. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như thị trường giá nguyên vật liệu, lãi xuất ngân hàng ở mức cao, lao động khu vực sản xuất TTCN giảm nhiều do xu hướng chuyển dịch sang khu vực sản xuất công nghiệp nhưng trong 6 tháng đầu năm 2012 tổng giá trị sản xuất CN – TTCN ước đạt 227.428 triệu đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có thị trường ổn định như giày da, bóng, mây tre đan, thịt lợn xuất khẩu...

Cùng những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực CN-TTCN, hoạt động dịch vụ, du lịch có những khởi sắc. Huyện đã tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái biển Hải, khu du lịch Hải Tiến, từng bước nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, xây mới các nhà hàng, khách sạn; xúc tiến xây dựng nhiều dự án du lịch, hiện đã có 7 Công ty đồng hành cũng sự phát triển du lịch trên địa bàn.

Nông lâm ngư được mùa

6 tháng đầu năm năm 2012, Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 14/CT-HU ngày 14/5/2009 của BTV Huyện Ủy và đề án 337/ĐA-UBND của UBND huyện về xây dựng vùng thâm canh lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả, cao giai đoạn 2009- 2013, trong đó vùng thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích 3.500ha ở 32 xã, bình quân năng xuất đạt 69 tạ/ha. Đến 30/6/2012 hoàn thành xây dựng NTM ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Tổng đàn lợn 78.257 con, đàn bò 16.775 con, gia cầm 1.069.700 con. Tổng sản lượng thủy sản 9.400 tấn. Công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tiếp tục được quan tâm, 6 tháng đầu năm không sảy ra vụ cháy nào, bên cạnh đó trồng mới được 72.000 cây phân tán các loại.

Ông Phạm Bá Oai , Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho rằng, Với tiềm năng và cơ hội mới, Hoằng Hóa tiếp tục huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp. Để làm việc đó, Hoằng Hóa đã đưa ra nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; tập trung xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, các cụm CN-TTCN làng nghề; từng bước ứng dụng các tiến bộ KHKT mới vào SXKD nhằm khai thác những lợi thế tiềm năng vùng, tạo ưu thế về chăn nuôi trồng trọt, phát triển thuỷ sản... Đó là hướng đi sớm đưa Hoằng Hóa phát triển nhanh mạnh, trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm bền vững của tỉnh xứng tầm là huyện cửa ngõ của Thành phố Thanh Hóa.

PV