NINH THUẬN

Ninh Thuận trên đường xây dựng Nông thôn mới

10:09:04 AM | 1/4/2013

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”, diện mạo nông thôn Ninh Thuận đã có nhiều khởi sắc, nhiều công trình hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Ninh Thuận đã chọn 3 xã điểm cấp tỉnh và 8 xã điểm cấp huyện để chỉ đạo thực hiện và rút kinh nghiệm nhân rộng. Có thể nói bước đầu các xã điểm đã tạo khí thế thi đua xây dựng NTM, phấn đấu đạt các tiêu chí NTM theo chương trình, kế hoạch đề ra. Năm 2012, bằng sự nỗ lực của ngành xây dựng, nông nghiệp & PTNT và các địa phương đã hoàn thành quy hoạch chung cho 45/47 xã, làm tiền đề, định hướng trong Đề án Xây dựng NTM của các xã.

Tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất khu vực nộng thôn như các dự án thủy lợi (Sông Biêu, Lanh Ra, Cho mo, TRà co, Phước Trung, Tân Mỹ…); đê kè phòng chống thiên tai (Đê Bắc Sông Dinh; kè Đông Hải, Đầm Vua,..; các dự án di dân, tái định canh, định cư (Sơn Hải, Ma Nai, Tân Mỹ, Sông Sắt, Tân Mỹ…). Nhiều vùng nông thôn trong tỉnh đã nhờ các công trình thủy lợi mà mở rộng diện tích đất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.

Bên cạnh phát triển giao thông nối liền các vùng nông thôn và phát triển thủy lợi tăng năng lực tưới, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện đã có 100% số xã có điện lưới, 95% số hộ dân được dùng điện. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc hơn qua sự hình thành mạng lưới các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đến nay toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 82% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhìn chung, sau nhiều năm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp và kinh tế nông thôn tỉnh nhà đã có chuyển biến trên nhiều mặt, thể hiện ở giá trị thu nhập các hộ nông dân không ngừng nâng cao.

Ngoài ra tỉnh cũng triển khai các dự án chuyển giao khoa học công nghệ từ vốn ODA của Chính phủ: dự án KHCN nông nghiệp, Cạnh tranh Nông nghiệp, Dự án Tam Nông (IFAID), An toàn sản phẩm nho và khí sinh học (QSEAP)… Đặc biệt các mô hình sản xuất mới bước đầu phát huy hiệu quả và ngày càng được nhân rộng; góp phần mạnh mẽ làm tăng năng suất các loại cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.

Có thể nói, phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, nhân dân nhiều địa phương phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào như: hiến đất, góp công, góp của xây dựng NTM; vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân nông thôn đã được nâng lên, bộ mặt nông thôn một số địa phương bắt đầu khởi sắc hơn.

Về lâu dài, tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt Đề án xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020 bao gồm 2 giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020; trong đó mục tiêu đến năm 2015 gồm có 11 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 có 24 xã. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM đã lập xong các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng các xã điểm của tỉnh và triển khai các mô hình: Sản xuất lúa giống nguyên chủng, trồng thâm canh lúa nước, nuôi thương phẩm cá điêu hồng, sản xuất bắp lai, sản xuất hành tím và chăn nuôi bò sinh sản tại các xã điểm và các xã dự kiến đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015. Về đào tạo cán bộ triển khai chương trình, ngành xây dựng và nông nghiệp & PTNT đã tổ chức tập huấn cho trên 450 cán bộ huyện, xã về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng đề án NTM; tổ chức cho 30 cán bộ cấp xã, huyện tham gia lớp tập huấn xây dựng đề án NTM cấp xã tại trường Đào tạo cán bộ nông nghiệp 2 (Tp.HCM). Ông Nguyễn Đức Thu – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết điều quan trọng là tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và tự nguyện tham gia xây dựng NTM ở địa phương mình; qua đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao hiệu quả của phong trào xây dựng NTM ở từng địa phương.

Anh Thư