NINH THUẬN

EDO - Bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư

11:02:05 | 20/2/2014

Cho đến thời điểm hiện nay, một trong những đột phá để cải thiện môi trường đầu tư của Ninh Thuận chính là việc thành lập Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO). Kể từ khi đi vào hoạt động, EDO luôn chủ động tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường xúc tiến, tìm kiếm đối tác, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh.

EDO là mô hình mới được xây dựng trên cơ sở ý tưởng của Monitor và mô hình Ban phát triển kinh tế (EDB) của Singapore, vừa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn các thành phần kinh tế, kể cả vốn FDI, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), EDO còn là đầu mối hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự án đầu tư từ khâu đăng ký ban đầu đến triển khai dự án; hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hiện nay các nhà đầu tư đến với Ninh Thuận chỉ cần tiếp xúc với một đầu mối là Văn phòng phát triển kinh tế để hoàn tất các thủ tục liên quan về thành lập doanh nghiệp, xin chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đến khâu xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục cấp phép liên quan khác để có thể triển khai dự án. Các thủ tục trên sẽ được EDO, có sự tham gia làm việc kiêm nhiệm của đại diện các Sở, ngành liên quan tiếp nhận và xử lý trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy trình "một cửa liên thông" tại EDO ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh. Theo đó, EDO có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ nhà đầu tư. Trong thời hạn tối đa là 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, EDO lập phiếu luân chuyển hồ sơ ghi rõ thời hạn giải quyết, gửi đến các cơ quan chủ trì để xem xét giải quyết hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các thủ tục hồ sơ trực tiếp giải quyết trả kết quả tại EDO, thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải chuyển ngay cho bộ phận xử lý sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm phân công bộ phận "một cửa" hoặc bộ phận văn thư (những cơ quan không có bộ phận "một cửa") tiếp nhận hồ sơ từ EDO, khi tiếp nhận phải ký xác nhận vào phiếu luân chuyển hồ sơ và chuyển lãnh đạo xử lý để chuyển cho bộ phận chức năng ngay trong ngày; chỉ đạo việc xử lý và trả kết quả về EDO theo Quy định này.

Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do EDO chuyển đến, nếu các sở, ngành và UBND cấp huyện không có ý kiến thì xem như hồ sơ đã hợp lệ và thực hiện theo đúng thời gian đã quy định. Các quy trình thủ tục được kết hợp thực hiện song song, theo hướng đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn từ 30%-50% so với quy định, một số thủ tục như đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu, đăng ký thuế được giải quyết trong 3 ngày làm việc được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao.

Theo Giám đốc EDO Trương Xuân Vỹ, bên cạnh nhiệm vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước được EDO chú trọng triển khai. Trong năm 2013, EDO đã tham mưu UBND tỉnh tham gia và phối hợp tổ chức một số sự kiện quan trọng như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Duyên hải miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng; phối kết hợp với các tổ chức quốc tế JICA, JETRO tổ chức Tọa đàm về hợp tác phát triển của tỉnh Ninh Thuận trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản...để giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. EDO cũng chủ động kết nối và thông qua các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, các cán bộ xúc tiến đầu tư tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam gửi tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư của tỉnh để tuyên truyền, quảng bá và kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Các kênh thông tin này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, hình ảnh Ninh Thuận ngày càng được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, ông Vỹ cho biết EDO đang tập trung triển khai đề án xây dựng EDO trở thành mô hình "một cửa điện tử hiện đại"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ dự án tiếp nhận tại EDO; thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, từng bước xây dựng EDO trở thành trung tâm hành chính công của tỉnh, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số PCI …Qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận thông tin đăng ký đầu tư; đồng thời gia tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần làm đẹp hơn môi trường đầu tư của Ninh Thuận trong mắt nhà đầu tư, các doanh nghiệp.